Продължава изпълнението на противоепидимичните мерки в общините от Силистренско, нови дарения за МБАЛ Силистра

1/4/2020
Община Алфатар продължава да предоставя административни услуги при спазване на въведените противоепидемични мерки с обслужваве на едно гише, става ясно от информация до Областен кризисен щаб Силистра. Към настоящия  омент на територията на община Алфатар не е установено нарушение на заповедите на министъра на здравеопазването, на директора па РЗИ Силистра, респективно на кмета на общината, свързави с въведените мерки срещу разпространение на коронавирус COVID-19. От длъжностите  лица, определени със заповед на кмета на общината, не са съставяни актове за установени административни  нарушения.
 
На таблата за информация пред сградата на общината и пред хранителните магазини има съобщения за въведените противоепидемични мерки, за размера ва санкциите, които ще се налагат при установено нарушение, както и за лицата, които имат право да ги налагат. В сградата на общината се допускат до двама граждани. Към 31.03.2020 г. в  населените места на община Алфатар не са констатирани нарушения на забраните за посещения на паркове, градини, спортни и детски площадки, както и на съоръжения на открито. Всеки ден се осъществява контрол и за спазване на часовете за посещения на магазините от страна на хората над 60-годишна възраст във времето от 8,30 до 10,30 ч., както и на другите условия (отстояния между клиентите и пр.).
 
Служителите на каса и зареждащите магазините работят с противогрипни маски и  ръкавици. При нормални условия работят социални институции, които са на 24-часов режим: Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психически расстройства, Дом за стари xopa, ЦНСТ (1 и 2), Кризисен цептър за деца. За всички служители и потребители на социални услуги общината е осигурила средства за лична защита: маски за многократна употреба (раздадени са и във всички населени места на общината), а за еднократна - ръкавици и калцуни.  Община Алфатар продължава да предоставя социални услуги на 460 души, потребители на услуги по проект „Топьл обяд” и „Доматен социален патронаж”.
 
Служителите от общината и доброволци от доброволното формирование осигуряват закупуване на храни, стоки от първа необходимост и лекарства по заявки от възрастни xopa и инвалиди, които нямат близки на територията на общината. В единствената аптека в общината, намираща се в град Алфатар, регулярно се зареждат лекарства по заявка. Община Алфатар разполага с напълно обзаведено общинско жилище в града (капацитетът му е за 6 души), предвидено за настаняване на xopa, поставени под карантина – към момента в него няма настанени граждани. Към изхода на жилището е монтирана система за видео наблюдение, с която може да се следи за нарушение на ограничителния режим.
 
ДОПЪЛНЕНО В 12,30 Ч.
 
По информация до Областен кризисен щаб Силистра: в община Ситово са раздадени по кметства 500 броя маски за защита, дарени от народния представител Делян Пеевски. Отделно - материали за за дезинфекция. Продължават проверките на лицата в режим на карантина. По същия повод от община Тутракан съобщават, че имат по списък 80 души, които също преминават през проверка. От тази категория хора няма нови лица в община Кайнарджа. За разлика от кръга от хора, обслужвани от Домашен социален патронаж, където има увеличение на клиентите. 
 
От съобщения в медиите: с решение на Общински кризисен щаб Дулово с безконтактен дигитален термометър се „пресяват“ влизащите в сградата на Общинска администрация (от понеделник с ново работно време – до 15 ч., вкл. в кметствата). Служители и посетители с над 37 градуса телесна температура не се допускат в сградата.
 
Служители и работници в дуловската администрация над 60 години и хора с хронични заболявания сами избират да работят дистанционно вкъщи или да ползват платения си годишен отпуск. Кметът на общината д-р Юксел Ахмед разпореди да не работят машините за кафе на открито и закрито както в града, така и в селата.
До момента поставените под карантина в района на общината са 152 души, като техният брой спада, тъй като поетапно изтича определеният им карантинен срок. За извънредни случаи в сградата на болницата са подготвени 3 стаи с по две легла, с три респиратора.
 
ДОПЪЛНЕНО В 14,30 Ч.
 
В условия на извънредно положение в община Силстра 335 души ползват услугата на ДСП (социалния патронаж, а други 225 - по проекта "Патронажна грижга". През последните дни са раздадени над 4 000 маски , вкл. на пенсионери и детски градини. Предвид двата случая в село Сребърна на заразени - там са пратени 200 маски. В почивните дни екипи на "Синева" ЕООД са дезинфекцирали улици и други открити пространства. 
 
Започнаха обработките против комари за 2020 година. На територията на града и населените места в общината се извърши мониторинг за популацията на ларви и имаго на комари. На база резултатите започна навременна ларвицидни обработка на биотопите им, с цел намаляване на популацията. В началото на пролетта, преди развитие на листна маса на растителността и преди повишаване на температурата на водата, всяка година, се предприемат мерки за саниране на терените, благоприятни за развитието на насекомите. Обработени са водни площи по поречието на р. Дунав и до язовира към парка "Орехова гора".
 
---
 
За нови дарения съобщиха от МБАЛ Силистра АД: община Силистра  - 37 325 лева, "Поларис 8" ООД Варна - 20 000 лева, Окръжна прокуратура Силистра - 2 800 лева, , д-р Мария Димитрова  - 1 000 лева, Александър Сабанов  - 100 теста, "Интръст" ЕАД София - 20 защитни шлема, Славин Добрев Йорданов - 200 лева.
 
По информация от социалната мрежа Фейсбук: Общински съвет Главиница гласува отпускането на 10 740 лв. на МБАЛ Тутракан ЕООД за закупуване на хематологичен анализатор за Клиничната лаборатория; отделно -  всеки от общинските съветници  дарява по 100 лв. лични средства за болничното звено, а за да се оформи сумата от 2 хил. лв. председателят на Общинския съвет Месут Алиш добави дарение от  500 лв.