Нови дарения за МБАЛ Силистра и за МБАЛ Тутракан; съобщение и от БТ Силистра

27/3/2020
Нови дарения във връзка с извънредното положение в област Силистра:
 
- МБАЛ Силистра АД: нотариус Румен Тодоров, гр. Силистра (5 000 лева); ЗК „Агра 2000” ООД, с. Калипетрово (5 000 лева); ЗК „Дунав 93”, с. Малък Преславец (10 000 лева); Ротари клуб Силистра (без да има връзка с извънредното положене и проблема с COVID-19) – за „Детско отделение“ – два монитора, един неонатален пулсоксиметър и един шестканален ЕКГ апарат.
 
- МБАЛ Тутракан ЕООД: народният представител Александър Сабанов - 50 бързи теста за наличие на COVID – 19.
 
----
 
Съобщение от Бюро по труда Силистраза времето на извънредното положение всички нормативно определени срокове, касаещи определяне на правото и получаването на парични обезщетения при безработица спират да текат (чл. 3а, ал.1 т.1 от ЗМДВИП). Лицата, желаещи да подадат документи, за получаване на обезщетения при безработица, ще могат да се регистрират в Бюро по труда и да подадат документи за получаване на обезщетения в ДБТ - срок до 14 дни след отмяната на извънредното положение, като подадените в този период документи ще се смятат за подадени в срок (чл. 3а, ал.2 т.1 от ЗМДВИП), т.е. няма да търпят санкция поради забавяне.
 
Безработните лица, желаещи да подадат заявление за получаване на парични обезщетения при безработица /ПОБ/ на основание чл. 54а от КСО към НОИ имат следните възможности:
  1. да ползват отложения срок за регистрация в ДБТ и подаване на заявление към НОИ до 14 дни след края на извънредното положение;
  2. да подадат по електронен път заявление за регистрация към ДБТ и заявление за обезщетение към НОИ;
  3. ако нямат квалифициран електронен подпис /КЕП/ или персонален идентификационен код /ПИК/ на НОИ, да попълнят самостоятелно на хартиен носител заявлението за регистрация в ДБТ и със съдействието на помощните материали от таблото или присъстващ служител НОИ - заявлението за ПОБ към НОИ;
Лицата, които имат ПИК на НОИ или КЕП могат да подадат заявленията си към Агенция по заетостта  и/или НОИ в е-зоната на ДБТ.