Заседание на Областен кризисен щаб Силистра за борба срещу коронавируса

18/3/2020
Свое поредно заседание проведе Областният кризисен щаб в Силистра за борба с коронавируса, водено от областния управител Ивелин Статев. Присъстваха членовете на щаба и кметове на общини в областта. Директорът на РЗИ Силистра д-р Теодора Начева запозна присъстващите с разпореждане, според което РЗИ следва да осъществява заедно с ОДМВР и ГПУ граничен медицински контрол спрямо завръщащите се български граждани от чужбина. Издават се предписания за спазване от тяхна страна на карантинния срок, подписвани от дежурен служител на Инспекцията, а не от кметовете на населени места. Тези лица ще подписват и декларация, че са запознати с наказателната отговорност за неспазване на карантината.  
 
Налични са и издадени указания за тежкотоварните камиони, като мерките при тях са 14-дневна карантина или кратка пауза, след което продължават да изпълняват курсовете си. Като допълнение на заповедта на министъра на здравеопазването – забранява се влизането и пребиваването на територията на Република България на тежкотоварни камиони от Иран.
 
Чрез кметовете на общини до кметовете на населени места ще достигне информация, че следва да изготвят списъци с подробни данни за лицата, завърнали се от чужбина, за да ги уведомят, че са задължени да спазват 14-дневна карантина и да изпратят списъците в РЗИ. Тези лица не трябва да посещават личните си лекари, а при оплаквания следва да им се обаждат по телефон. От своя страна личните лекари следва да преценяват много прецизно кой пациент наистина се нуждае от транспортиране до инфекциозно отделение в МБАЛ Силистра, където преценката дали да се хоспитализира е на инфекциониста. Пациентите се сортират според тежестта на симптомите, възрастта и възможността за домашна карантина.
 
Заявено бе, че бръснарски и фризьорски салони могат да работят при стриктно спазване на санитарно-хигиенните изисквания и на пропускателния режим. За малките павилиони за хранене важи същото, като спазват същите мерки и предлагат само закупуване на храна „на гише“. След като бъдат проверени, на всички обществени трапезарии на територията на областта ще бъде издадено становище за спазване на предписанията. В община Тутракан вече е създадена такава организация, като храната се доставя по домовете в съдове за еднократна употреба. В РДСП Силистра ще правят преценка кои лица подлежат на услугата „осигуряване на топъл обяд и на хранителни продукти“.
 
Кметовете на общини са уведомени за създадения Логистично-координационен център за обезпечаване и разпределение на защитни материали, чрез който ще се осигуряват лични предпазни средства и препарати за дезинфекция. Като орган на изпълнителната власт по места, кметовете те трябва в най-кратък срок да направят заявки в РЗИ Силистра.
 
От РЗОК Силистра поясниха, че е удължен с един месец срокът за лекарства, които се получават с протокол. За хронично болните е улеснена процедурата – само с рецептурната книжка лекарствата се получават от аптеката, от която последно са получени. До министъра на здравеопазването ще бъде пратено запитване как да се работи с лица, завръщащи се от чужбина, но нямат платени здравни осигуровки и желаят да обиколят институциите, за да си уредят тези права.