Заседание на Областен координационен център в Силистра

16/1/2020
В Областна администрация Силистра бе проведено поредно заседание на Областен координационен център във връзка с прилагане на изменения през м. октомври 2019 г. Механизъм за съвместна работа на институциите по обхват, включване и предотвратяване на отпадане от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Заседанието бе водено от заместник.-областния управител Стоян Бонев.
 
Актуалната към 15 януари 2020 г. картина по темата бе представена от д-р Габриела Миткова – началник на Регионално управление на образоването Силистра към МОН. От направения анализ съгласно съпътстващата Механизма информационна система стават ясни няколко важни цифри: наблюдаван е списък от 16 927 деца и ученици, от които 10 479 са от 5 до 12 клас; в област Силистра с актуален статус „записан“ са 10 072 деца и ученици. От тях 10 479 са с първоначален статус „учащ“, 291 са в категория „изясняване на нов статус – никога незаписан и незададен“, и др.
 
Според писмо от МОН от началото на м. януари до края на м. февруари т.г., предстои пореден етап от работата на 34 екипа в област Силистра, за да продължи актуализирането на възможно най-много точни данни при изпълнение на Механизма. Това ще се случва повече по служебен път, т.е. по информация на кметства, полиция, училища и др. институции. При необходимост ще бъде правен и обход по домовете. Етапът ще завърши със заседание на Координационния център на областно ниво. . Особено важно е наблюдението във възрастова група „5-7 г.“, за да продължи впоследствие изчистването на „картината“ и в другите
 
По информация от МОН в продължаващата трета година работа по обхват на деца и ученици в училище, област Силистра е на трето място след областите Търговище и Габрово по определен критерий, оценяващ извършената дейност в това направление. Съобщава се, че в предходния етап е станал актуален новият статус „деца 5-7 г.“, сред които има немалък брой, родени в чужбина, което усложнява формите на проверки и създава условия за „нови статуси“.
 
В близките два месеца на работа по Механизма сред приоритетите е намаляването на статуси с противоречива информация за отделните случаи, както и на тези, за които няма никаква информация в отделните възрастови групи.