Обявени свободни работни места в област Силистра към 6 януари 2020 г.

6/1/2020
 
Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/
 
1 шофьор на автобус, основно/ средно образование, шоф.кат. D
1 рецепционист в  хотел, средно образование, английски език
1 експерт  комуникация, информация и логистика, висше обр., английски  и френски ез.
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За обучение по време на работа
 
1 технически сътрудник - без изисквания за заемане
5  продавач-консултанти - без изисквания за заемане
2 организатори  експедиция /товаро-разтоварна и спедиторска дейност /, шофьорска книжка,  копютърна грамотност
3 общи работници - без изисквания за заемане
1 касиер - без изисквания за заемане
1 сладкар- без изисквания за заемане
1 работник в сладкарско производство - без изисквания за заемане
 
Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/
 
10 арматуристи, без изисквания за заемане
5 кофражисти, без изисквания за заемане
5 зидари, без изисквания за заемане        
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За обучение по време на работа
 
1 чистач/хигиенист, без изисквания
 
Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/
 
1 сервитьор, основно образование, двусменен режим на работа.
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.