Заседание на Областна епизоотична комисия Силистра

27/8/2019
В Областна администрация бе проведено редовно заседание на Областна епизоотична комисия, председателствано от областния управител Ивелин Статев. Подобни заседания се свикват всяка седмица от м. юли насам – вече всеки вторник от 10 ч., вм. в четвъртък, както бе до миналата седмица. Следващото е на 3 септември.
 
Във връзка с писмо от МЗХГ с изх. №91-726/29.07.2019 г. има изготвени списъци с броя на закланите прасета в стопанства от типа „заден двор“ в населените места, попадащи в 20 километровата санитарна зона около индустриалните обекти.
 
Става дума за населени места в общините Силистра, Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово. Списъците са заверени от съответните кметове, от официалния ветеринарен лекар и от областния управител. На базата на тези списъци в кметствата се подават заявления за подпомагане и се попълват констативни протоколи за извършена дезинфекция на стопанствата. Според указанията, от 1.09. т.г. в ОДБХ Силистра започва изплащане на сумите.
 
В областта има регистрирани 98 прасета. Ограден е теренът със загробени прасета в село Попина, а съобразно предписанията този процес върви в момента и в село Ветрен.
 
Информация относно подпомагане на стопани, предприели мерки за почистване и дезинфекция във връзка с доброволно клане на прасета за лични нужди - в МЗХГ е подаден списък, съдържащ 138 стопанства тип "заден двор" в населени места, попадащи в 20-километровата санитарна зона.