Обучение по компютърна защита в Областна администрация Силистра

3/4/2019
В Областна администрация бе проведено обучение на служителите във връзка със защитата на компютрите както на работните места, така и на личните електронни средства. Обучението проведе доц. д-р Румен Русев от Русенски университет "Ангел Кънчев". Той представи съвременната обстановка по темата, най-често срещаните заплахи, тенденциите в това отношение, както и средства за предпазване и защита.