Генералният консул на Русия в Русе се срещна с областния управител на Силистра и с кмета на общината

17/5/2018
Първо официално посещение в област Силистра проведе генералният консул на Русия в Русе Андрей Громов. Той се срещна с областния управител Ивелин Статев и с кмета на община Силистра д-р Юлиян Найденов. С представителите на държавната и на местните власти бяха обсъдени възможностите за партньорство в сферите на икономиката, културата и туризма.
 
В Областна администрация гостът предложи да проведе представяне на програмата за обучение на български студенти в руски ВУЗ-ове (250-300 на година), каквото вече е факт в Ловеч по желание на тамошния кмет.
 
Също и организиране на бизнес форум с участие на браншови организации от двете страни. Подобен на проведения преди няколко години, в основата на който бяха национално представени стопански организации от Русия и България.
 
Г-н Статев представи на генералния консул картината на икономическите субекти в областта, половината и повече от които са в сферата на услугите.
 
Както и необходимостта от обогатяване на икономическата карта и от разширяване на инфраструктурата. Включително и в транспортно отношение във връзка с река Дунав на фона на положителните предпроектни проучвания за възможностите за мост при Силистра-Кълъраш, интерес към който е заявен от инвеститори от КНР.
 
По време на посещението в Археологическия музей Силистра, където бе посрещнат от проф. д-р Георги Атанасов, и в Биосферен парк „Сребърна“ г-н Громов прояви интерес към възможностите на Силистра и региона в туристическо отношение.
 
Така стана ясно, че експозициите на РИМ Силистра се посещават годишно от 2 000 души, а сребърският музей от 10 000, но делът на чужденците може да бъде по-голям при повече рекламни материали и успешни опити за привличане на туристи.
 
Областният управител подари на госта две емблематични придобивки на Силистра от последните години – иконата с доростолските мъченици на Доростолска епархия и книгата „Богомилите вечни и живи. Пратеници от древността“, дело на етнолога д-р Йордан Касабов от Силистра.