Русенският университет с нов ректор – проф. д-р Велизара Пенчева, и с нов председател на общото събрание на университета - чл. кор. проф. д.т.н. Христо Белоев

13/1/2016
 
Проф. д-р Велизара Пенчева е новоизбраният ректор на Русенски университет „Ангел Кънчев“, стана ясно от проведените избори след края на втория и последен по закон мандат на чл. кор. проф. д-р д.т.н. Христо Белоев. Тя бе избрана със 138 гласа и ще е начело на университета в мандата от 2016 до 2019 година. 
 
В общото събрание членуват 261 представители на академичната общност, вкл. от Филиал Силистра. Четирима бяха кандидатите за ректорския пост: освен Пенчева това са проф. Михаил Илиев, проф. Красимир Ениманев и проф. Росен Иванов.
 
От сайта на РУ „А. Кънчев“ научаваме още: „За пръв път в своята 70- годишнина висшето училище ще бъде управлявано от жена. Досега проф. Пенчева беше заместник-ректор по „Развитие, координация и продължаващо обучение“ в Русенския университет. „Съзнавам, че няма да е лесно и че отговорността е изключително висока, но съм сигурна, че заедно ще постигаме повече успехи“каза проф. Пенчева минути след като бяха обявени резултатите.
 
Новият председател на Общото събрание е чл.-кор. проф. Христо Белоев, за когото гласуваха 212 делегати, а негов заместник е доц. д-р Анелия Манукова, събрала 241 гласа. Председател на Контролния съвет в новия мандат е проф. д-р Владимир Хвърчилков, избран на поста с 219 от гласовете на участниците в заседанието. Членовете на Общото събрание на Русенския университет решиха още, че новият Академичен съвет ще се състои от 45 души, а Контролният съвет ще има 11 членове.
 
Досегашният ректор отчете работата си през втория управленски мандат. Акцентите бяха върху израстването на академичния състав, задълбочаването на международното сътрудничество, разпознаваемостта на университета у нас и по света, и върху обновяването на материалната база.
 
Проф. Велизара Пенчева  е завършила Математическата гимназия във Враца, възпитаник е на Русенския университет в специалност „Автомобилен транспорт, трактори и кари“. Специализирала е специалността „Приложна математика“ в ТУ-София. От 1980 г. е асистент по математика във Факултета за чуждестранни студенти в РУ „А. Кънчев“, на който по-късно става зам.-декан. Професионалният й път минава през Катедра „Транспорт“ (била е и нейн ръководител),  където защитава докторска степен, а по-късно става доцент и професор.
 
Областният управител на област Силистра г-н Стоян Бонев отправи поздравления до новоизбраните ръководители на Русенски университет „Ангел Кънчев“ – председателя чл. кор. Белоев и ректора проф. Пенчева. В тях той подчертава увереността си, че с по-нататъшната си работа те ще продължат заедно развитието на най-голямото академично звено в Северен централен район, вкл. на Филиал Силистра, който е част от структурата на университета от 1998 г.
 
Наскоро проф. Пенчева бе гост на Филиала в тържество, посветено на юбилея на учебното завeдение. Тогава тя направи обстойна презентация за възможностите му да обучава по най-съвременен начин студенти, включително и от област Силистра.