Създава се Национален съвет по миграция и интеграция

4/2/2015
 
        Правителството създаде Национален съвет по миграция и интеграция, който ще бъде съпредседателстван от вицепремиерите по координация на европейските политики и институционални въпроси и по демографската и социалната политика. Националният съвет се създава в отговор на необходимостта за по-добро управление на миграционните потоци и засилване на интеграцията на получилите международна закрила чужденци в България. Съветът ще има за цел да изготвя и регулира политиките в тези области и да координира ангажираните институции.
        Предвижда се Съветът да разработи единен актуализиран стратегически документ въз основа на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията (2011-2020 г.) и на Националната стратегия за интеграция на лицата, получили международна закрила в Република България (2014-2020 г.). Съветът ще може да предлага годишни планове за изпълнение на стратегическите документи.
       Освен двамата съпредседатели, в него участват заместник-министри на правосъдието, вътрешните работи, външните работи, труда и социалната политика, здравеопазването, образованието и финансите, както и председателите на държавните агенции за бежанците и за закрила на детето, заместник-председател на ДАНС, директорите на дирекции „Гранична полиция” и „Миграция” в МВР и представител на Националното сдружение на общините. Съветът ще работи в сътрудничество с представителите на местната власт, синдикалните и работодателските организации, както и с неправителствения сектор.