До 1 май 2016 г. всички пътни знаци ще бъдат подменени със светлоотразяващи

4/2/2015
 
        Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата. С измененията се осигурява съответствие с подзаконовите нормативни актове, касаещи сигнализацията на пътищата с пътни знаци и пътна маркировка и регулирането на движението със светлинни сигнали, отразяване на европейските стандарти за използваните материали за маркировка и пътни знаци и се регламентират мерки за повишаване на безопасността на движението. С промените се въвежда задължително изискване зелената светлина, която разрешава преминаване през платното за движение на пешеходците, да се съпровожда от звуков сигнал за улеснение на незрящите пешеходци. Регламентира се и монтирането на устройство за отчитане на времетраенето, в обратен ред, на зеления и на червения сигнал на кръстовища с интензивно движение.
         С гратисен период до 1 май 2016 г. се изисква всички пътни знаци да бъдат подменени със светлоотразяващи. В съответствие с измененията, някои пътни знаци, когато се поставят на участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия, могат да имат допълнителен контур или основа с жълтозелен флуорисцентен светлоотразителен фон. Въвеждат се нови пътни знаци – Д7а и Д8а, за обозначаване на началото и края на скоростните пътища, както и знак Е24, с който се дава информация за място или пътен участък, на който се осъществява контрол по спазването на правилата за движение чрез стационарни или нестационарни автоматизирани технически средства или системи.
         Регламентира се пътната маркировка за въвеждане на временна организация на движението и безопасност на движението да се изпълнява с оранжев цвят. Въвежда се използването и на други материали за пътна маркировка, освен боя. Линията за очертаване на края на пътното платно вече трябва да бъде непрекъсната с цел осигуряване на по-безопасни условия на движение при намалена видимост. Предвиден е отлагателен срок от 3 месеца за влизане на постановлението в сила, поради необходимостта от разработване на нови въпроси за изпитни тестове и промени в учебната документация, по която се извършва обучението на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС.