Заместник-министър Николай Нанков ще разясни в Силистра националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

4/2/2015
 
         Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ще разясни подробно на силистренци всички дейности, свързани с безвъзмездното саниране на многофамилни жилищни сгради чрез националната програма за енергийна ефективност.
РАЗЯСНИТЕЛНАТА СРЕЩА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ  НА
12 ФЕВРУАРИ 2015 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)  ОТ 10 ч.
В САЛОНА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА.
        Срещата е открита за всички, които искат да се възползват от Програмата – домоуправителите на допустимите за финансиране жилищни сгради; гражданите, проявили интерес към инициативата; кметовете на общини, както и представителите на камарите на архитектите, инженерите и строителите, и др. браншови организации.
        Правителството на Република България прие Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Одобрени са условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и са определени органите, отговорни за реализацията й. Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, като по този начин се осигурят по-добри условия на живот за гражданите, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.
        Финансовият ресурс на програмата е 1 млрд. лева. Допустими за кандидатстване са всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им, с минимум 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение.