Заседание на областния Щаб за изпълнение на Областния план при бедствия за ситуацията в с. Долец, общ. Дулово

3/2/2015
На 2 февруари 2015 г. в 15:00 часа в заседателната зала на Областна администрация Силистра се проведе заседание на областния Щаб за изпълнение на Областния план при бедствия. На заседанието областният управител г-н Стоян Бонев и зам. областният управител г-жа Янка Господинова описаха обстановката в с. Долец, общ. Дулово. В селото към момента има 3 разрушени и 11 наводнени къщи. Жителите на засегнатите къщи са своевременно евакуирани, като им е осигурен подслон в детската градина и в кметството, а БЧК са ангажирани с осигуряването на необходимите дрехи, завивки и постелочен инвентар, както и храна за 2 дни. Използвана е техника на „В и К“, като са направени пробиви в дигата, която спира изтичането на водата, като с това, нивото на водата чувствително е намаляло. Предстои оглед.