Областният управител на Силистра участва в международна конференция за туризма по река Дунав

24/11/2014
 
          Областният управител Стоян Бонев и заместникът му Венцислав Маринов участваха в румънския град Калафат в международна конференция за устойчив туризъм в региона на Долен Дунав, съорганизирана от Фондация „Перпетуум-мобиле“. Форумът бе част от проекта „Трансгранично стратегическо партньорство за устойчив туризъм в Югозападния и Северозападния регион на Долен Дунав“ по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013. Водещ партньор е Трансгранична асоциация „Равновесие на околната среда“, а участващи неправителствени структури е имало от Видин, Монтана и Плевен.
          Основната цел на проекта е да окаже влияние върху процеса на устойчиво икономическо и социално развитие в югозападната и северозападната част на р. Дунав чрез инициативи и стратегически действия за сътрудничество между основните участници. Целта е прилагане на устойчив туризъм чрез насърчаване на активността на институциите и на населението, както и покачване на ценността на природния туристически и културно-исторически потенциал на региона.
            В издадени по проекта рекламни материали – карта на региона със забележителности, брошура и филм на DVD  на български, румънски и френски езици той е представен за широката публика. Партньорско споразумение „Конвенция за устойчив туризъм в региона на Долен Дунав“ ще развива занапред уникалната и привлекателна дестинация за туризъм и инвестиции, носеща името „Долен Дунав", част от която е и област Силистра.
         Изключителният природен и културен потенциал на румънско-българския трансграничен регион, пресечен от река Дунав, заслужава да получи своя шанс, за реализирането на който заслуга трябва да имат двете приятелски страни, членове на Европейския съюз.
          Река Дунав е глобална природна марка и една трета част от нея се кръстосва между Румъния и България. Тя е важна за търговските превози и винаги е била неустоима цел за световните завоеватели в миналото. Днес историческите забележителности на Долен Дунав представляват културни и туристически атракции, които могат да се капитализират с механизмите на устойчивия туризъм.
        В дунавската област има много туристически атракции, които могат да се превърнат в основни стълбове на европейско и световно равнище. Реалността на международния и регионалния пазари за туризъм налага подход в по-голям мащаб, насочен както към проблемите и тяхната идентификация, така и също сътрудничество на основните български изпълнители, отговорни за решаването им.
      Предоставеният на участниците в конференцията материал е насочен към предлагането на синтетичен образ на туристическия потенциал на трансграничния регион, ограничена от окръзите Мехединци, Долж и Олт в Румъния, съответно от областите Видин, Монтана, Враца и Плевен в България.
       Материалът е предвиден както за вземащите решения организации и лиц в сферата на туризма, така и за обществеността, интересуваща се от това. Той ще е достъпен в Областна администрация и в Регионалната библиотека.