Осигурени са 11 млн. лв. за подобряване на психиатричната и на спешната медицинска помощ

24/9/2014
 
         Правителството отпусна целево по бюджета на Министерството на здравеопазването допълнителни 11 млн. лв. Средствата са за изпълнение на проекти за подобряване на психиатричната помощ и на организацията и координацията при оказване на спешна медицинска помощ. Те ще бъдат предоставени на държавните психиатрични болници, на центровете за спешна медицинска помощ, за трансфузионна хематология и на регионалните здравни инспекции. Предвидени са и средства за държавните лечебни заведения за закупуване на медицинска апаратура и консумативи.