Приет е доклад с актуализирани мерки по Националната програма за реформи

24/9/2014
 
           Правителството прие доклад с нови и актуализирани мерки за Националната програма за реформи и за Конвергентната програма на България за 2014 г., които са в отговор на Препоръката на Съвета на Европейския съюз от 8 юли т. г., съобщиха от правителствената пресслужба. Съветът е изготвил специфичните препоръки въз основа на оценката на Европейската комисия на актуализираните за 2014 г. национални програми за реформи и програмите за стабилност, както и на конвергентните програми на държавите-членки. С цел да се засили координацията и икономическото управление в ЕС, държавите-членки следва да ги вземат предвид при изготвянето на националните си бюджетни документи за следващата година.
         Към България са отправени шест препоръки в областите фискална политика и данъчна събираемост, устойчивост на публичните разходи (пенсионна система и здравна реформа), пазар на труда и бедност, образование, бизнес среда и енергиен сектор. За своевременното отразяване на препоръките на Съвета на ЕС, както и във връзка с подготовката на националния бюджет за следващата година, в отговор от компетентните министерства и ведомства в нашата страна са предложени нови и актуализирани мерки, които да бъдат приложени през 2015 г.
          Те са за изготвяне на стратегия за повишаване на събираемостта, на концепция за намаляване на административните разходи, свързани със спазване на данъчното законодателство, актуализиране на системата за мониторинг на изпълнението в Агенцията по заетостта, усъвършенстване на механизма за определяне на минималните осигурителни доходи, избор на национален модел за въвеждане на електронни обществени поръчки, контрол в ценообразуването на лекарствата, оптимизиране на спешната помощ, създаване на таргетирани програми за безработни лица в неравностойно положение, предлагане на интегрирани услуги за ранно детско развитие, рейтингова система на висшите училища, програми за работа в мултикултурна среда, усъвършенстване на производството по несъстоятелност и др. Отчетът за изпълнението на специфичните препоръки ще бъде представен на ЕК през април 2015 г. със следващата актуализация на Националната програма за реформи на България и на Конвергентната програма.