Силистра в "Район Дунав" в концепцията за развитие на туризма в България

25/7/2014

          Девет са областите на България в новата концепция за туристическо райониране на България по поръчка на Министерството на икономиката и енергетиката. Картата е изготвена от Националния център за териториално развитие по повод Закона за туризма от 26.03.2013 г., определящ бъдещите райони като маркетингови туристически райони. Управлението им е свързано с дейности в три основни направления: създаване на регионални туристически продукти; осъществяване на регионален маркетинг и реклама; координация и управление на туризма на регионално ниво. 

           В проекта се предлагат географски наименования на районите: район Дунав с център Русе; - район Стара планина – Велико Търново; - район Розова долина - Казанлък; - район Тракия - Пловдив; - район Родопи - Смолян; - район Рила-Пирин - Благоевград; - район София - София; - район Варна (Северно черноморие) - Варна; - район Бургас (Южно черноморие) – Бургас. Предстои да бъдат предложени подходящи маркетингови наименования, отразяващи спецификата на всеки район. 

             В териториалния обхват на районите следва да се създадат организации за управление на туристическите райони. За всеки туристически район се предлага основна и разширена специализация. Основната е комбинация от два вида туризъм, съчетаващи уникалността на районите. Разширената включва освен основните и до четири допълващи видове туризъм. Така в район "Дунав" основна специализация са "Културен и круизен туризъм", а разширена: 1. Културно-познавателен туризъм; 2. Речен круизен туризъм; 3. Приключенски и екотуризъм; 4. Градски развлекателен и шопинг туризъм; 5. Винен и кулинарен туризъм; 6. Религиозен и поклоннически туризъм.