Силистренско участие в поредна работна българо-румънска среща по темата „Дунав мост III“

9/7/2014
 
           Областният управител на Силистра г-н Насуф Насуф ще участва заедно с експерти от Областна администрация във втората среща на тема „Изграждане на трети мост над река Дунав между Румъния и България“, насрочена за 10 юли в град Русе. Тя е част от нов проект на Министерството на регионалното развитие и публичната администрация на северната ни съседка. Румънците са водещ партньор по проекта „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничен регион Румъния – България“, финансиран от програмата за европейско сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г. Първата среща бе преди две седмици в румънския град Турну Мъгуреле и на нея стана ясно, че има 4 предложения за третия дунавски мост между двете страни. Сред тях е и вариантът за съоръжение в района Силистра - Кълъраш. В предстоящата среща в най-големия български крайдунавски град той ще бъде защитаван както от екипа на областния управител, така и от екипа на кмета на община Силистра д-р Юлиян Найденов. Очаква се в срещата да вземе участие и екипът на кмета на румънския град Кълъраш.
         На поредната среща ще продължи обсъждането на транспортните инфраструктурни проекти – алтернативите за мостове, свързващи териториите на България и Румъния. Необходимо е да се извърши предпроектно проучване, за да се намери оптимален вариант като местоположение, свързаност с налична инфраструктура и връзка с мултикритериен анализ на всяко от местата – от българска страна това са Силистра, Русе, Оряхово и Никопол.
         В предишните години въпросът за мост над Дунав е бил обсъждан многократно и в различни формати, вкл. и в Силистра. От най-разнообразен характер са били и заявените интереси от чужбина – фирми и консорциуми от Португалия, Испания, Русия, Китай и дори от държавна  структура на Оман.  Кметството на унгарския град Дунауйварош подари на най-голямата община в Крайдунавска Добруджа документацията на построения през последните години мост над река Дунав в града – побратим на Силистра.