РИК- Силистра за гласуване на хората с увредено зрение

19/5/2014
     Районна избирателна комисия - Силистра, на основание чл. 234 от ИК, оповестява мерките и секциите, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден по общини на територията на Област Силистра: Община Алфатар - Секция № 200100202 - НЧ "Йордан Йовков"; с. Алеково - Секция № 200100204 - с. Алеково. Адрес и телефон, на които е възможно да се правят заявки за помощ в изборния ден: гр. Алфатар, ул. "Йордан Йовков" № 6, тел. 086/811 614; 08673/21 82 и 08673/21 76. Община Главиница - Секция № 200700301 - гр. Главиница, СОУ "Васил Левски", ул. Оборище № 57; Секция № 200700309 - с. Зафирово, сграда на РПК, ул. Ген. Атила Зафиров № 78. Адрес и телефон, на които е възможно да се правят заявки за помощ в изборния ден: гр. Главиница - общинска администрация, ул. Витоша № 44 ет. 2 стая № 4 /канцелария на кмета/, тел: 08636/20 40. Община Дулово - Секция № 201000408 - гр. Дулово, Пенсионерски клуб. Телефон, на които е възможно да се правят заявки за помощ в изборния ден: 0864/2 24 24; 0864/2 31 13 GSM: 0882 36 10 27. Община Кайнарджа - Секция № 201500507 - с. Кайнарджа, ул."Ради Перчемлиев, №2, Училище. Телефон и адрес, на който е възможно да се правят заявки за помощ в изборният ден: Сградата на Община Кайнарджа; 086/798 251; 0885 921850. Община Ситово - Секция № 203200611 - общ. Ситово, с. Попина, ул. Първи Май № 76. Телефон и адрес, на който е възможно да се правят заявки за помощ в изборният ден: Сградата на Община Ситово; 086/ 88 22 13. Община Тутракан - Секция № 203400706 - гр. Тутракан, ул. Силистра № 48 А /Закусвалня/. Адрес и телефон, на които е възможно да се правят заявки за помощ в изборния ден: гр. Тутракан - Общинска администрация, ул. Трансмариска № 31 ет. 2 стая № 1 /канцелария на кмета/ , тел. 0866/60621. Община Силистра - Секция № 203100103 - Гр. Силистра, Профсъюзен дом, ул. "Хр. Смирненски" № 2 Секция № 203100116 - Читалище "Кирил и Методий" етаж 1, ул. "Бесарабия" № 26 - Секция № 203100155 - Клуб на инвалида, ул. Симеон Велики № 10, с. Айдемир - Секция № 203100162 - ОДЗ "Мир" - Деленки вход Южен - 2 /стара/, ул. Сокол № 6; с. Калипетрово -Секция № 203100182 - Стадион "Раковски", ул. "Нов Живот" № 46. Телефони в общината, на които ще се подават заявка за транспортно средство са: 086/ 816 222; 086 / 816 241; 086/ 816 225.

Районна избирателна комисия - Силистра: гр. Силистра 7500, ул. "Добруджа" № 27, тел : 086 / 818 819, факс: 086 / 369 451