Заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова ще участва в Срещата на високо равнище на Европейския съюз, посветена на интеграцията на ромите, в община Силистра - празник на децата от ромската общност

4/4/2014
           Заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова ще участва в Срещата на високо равнище на Европейския съюз, посветена на интеграцията на ромите. Форумът ще се проведе на 4 април 2014 г. в Брюксел и ще бъде открит от председателя на Европейската комисия Жозе Барозу. Близо 500 представители на институциите на ЕС, националните правителства и парламенти, международни организации, гражданското общество (включително ромски организации) и местните и регионалните власти ще представят своите гледни точки относно това какво е постигнато досега и как в бъдеще да се работи за по-успешното интегриране на ромите.
         Участие в дискусията ще вземат еврокомисарите по въпросите на правосъдието Вивиан Рединг и по трудовата заетост, социалните въпроси и приобщаването Ласло Андор, президентът на Румъния Траян Бъсеску, както и министри и държавни секретари от други девет държави — членки на ЕС. В своето изказване Златанова, която е председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет, ще акцентира върху ползите от европейската солидарност върху подобряване условията на живот на ромската общност и нейната интеграция.
         Усилията на тазгодишната Среща на високо равнище ще бъдат съсредоточени върху три предизвикателства пред по-успешното интегриране на ромите на местно равнище: как да се гарантира ефект на приобщаване от политиките за всички роми на местно равнище; как да се помогне за това финансирането от ЕС да достига до местните и регионалните власти в подкрепа на интегрирането на ромите; как интегрирането на ромите да стане реалност на местно равнище в държавите, обхванати от процеса на разширяване. В българската делегация са включени и Господин Господинов, кмет на община Мъглиж и Анифе Хасан, заместник-председател на Националната мрежа на здравните медиатори. Повече информация за Срещата на високо равнище на Европейския съюз, посветена на интеграцията на ромите, можете да откриете на адрес:  http://ec.europa.eu/justice/events/roma-summit-2014/index_en.htm
          Детски празник „Слънцето свети за всички” по повод предстоящия Международен ден на ромите ще се проведе на  8 април 2014 г. /вторник/ в село Бабук с начало 10.30 часа. Празникът се организира от Община Силистра и от Общинския съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси към Община Силистра, кметство Бабук, Народно читалище „Дочо Михайлов-1906” - село Бабук.
           В програмата ще участват самодейни групи към НЧ „Дочо Михайлов-1906” и деца от детската градина „Здравец“ в с. Бабук, както и ученици от ОУ „Св. Климент Охридски“ – СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор” от село Проф. Иширково. Участниците ще представят стихове на ромски  и български език, както песни и танци, характерни за ромската етническа група.  На 8 април през 1971 година в Лондон, Великобритания e проведен  Първият световен ромски конгрес на организацията Романи Юнион. Тогава се приема знаме, химн и световен ден на ромите. В съответствие със свободата и демократичните ценности на страната ни, на този ден всички граждани изразяват своята толерантност и уважение към ромската общност.