Областният управител на Силистра насрочи консултации за РИК

25/3/2014
       Областният управител на област Силистра г-н Насуф Насуф, на основание Указ №54 на Президента на Република България, обн. ДВ бр. 26/21.03.2014 г. във вр. с чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Изборния кодекс, Решение №7-ЕП/23.03.2014 г. и Решение №13-ЕП/24.03.2014 г. на ЦИК, уведоми централите на „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ“, ПП ДПС, ПП ГЕРБ, ПП „АТАКА“, ПП НДСВ и КП „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ“, че на 28.03.2014 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Областна администрация - Силистра ще се проведат консултации за състава на РИК за 20-ти многомандатен избирателен район – Силистра. Консултациите ще протекат при спазване на разпоредбите на Изборния кодекс и решенията на ЦИК. Лице за контакти от страна на ОА-Силистра е ст. екпертът в ОА-Силистра и член на техническия екип по организационно-техническата подготовка на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г. Димитър Георгиев (тел: 086/818-823; ел. адрес:dimitar_lgeorgiev@abv.bg). Уведомлението е публикувано на страницата на ОА-Силистра (http://silistra.government.bg/) и се намира на таблото за обяви в сградата на ОА-Силистра.