Полицаите получават 10% увеличение на заплатите, по-високи възнаграждения ще вземат служителите в затворите и цивилните по трудово правоотношение в Министерството на отбраната

28/2/2014
     Одобрени от правителството промени в Постановление №86/2010 ще доведат до увеличение на заплатите в системите на три министерства – на вътрешните работи, на отбраната и на правосъдието. За увеличението на месечните възнаграждения не са необходими допълнителни средства. Те се осигуряват в рамките на утвърдените разходи за персонал по бюджетите на съответните ведомства и са резултат от закриване на някои дейности, оптимизиране на административни структури, както и на диапазоните между минималните и максималните размери на възнагражденията за различните длъжностни нива. С постановлението от 1 януари 2014 г. заплатите в МВР и в Държавната агенция „Технически операции” на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за МВР, се увеличават с 10 на сто. С 5% нарастват възнагражденията на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за МВР в главните дирекции „Охрана” и „Изпълнение на наказанията” при Министерството на правосъдието. В системата на Министерството на отбраната увеличението се отнася до цивилните служители по трудово правоотношение, които не прилагат Закона за администрацията и Закона за държавния служител. При тях нарастването на възнагражденията е с 3 на сто. Във връзка с въведения от 1 януари т. г. минимален размер на работната заплата от 340 лв. се изменят и основните месечни заплати на служителите, които до момента получават по-ниски от този праг заплати.