Областният управител на Силистра проведе среща с ръководителите на звена и на представителите на министерства и изпълнителни агенции, изнесени в региона

18/2/2014
 
         Първа по рода си среща на близо 40 ръководители и представители на  звена на министерства, изпълнителни агенции и държавни структури от най-различен характер, изнесени в региона, бе проведена в Силистра по инициатива на областния управител г-н Насуф Насуф. Всеки от приелите поканата се представи пред представителя на МС на Република България за област Силистра, който е и ръководител на Областна администрация-Силистра. В срещата участваха заместниците му Вяра Емилова и Джанан Халил като членове на политическия екип на областната управа. Подобни срещи отсега нататък ще има на всеки два месеца, като следващата е в началото на м. април. Занапред ще се търсят и подходящи допирни точки с медиите, за да се даде възможност на жителите на област Силистра да почувстват институциите по-близо до себе си и своите проблеми. Желанието е те да бъдат информирани за протичащите в държавата процеси по-непосредствено и с данни от „извора“. Целта е, показвайки на предни позиции регионалните институции, хората да разбират навреме за това какво ги очаква при промяна на закони, наредби, заповеди и решения на органите на властта. Когато е възможно това да се случва и в предварителен план.
         „Провеждаме срещата, за да съберем за пръв път на едно място всички вас, с които се провежда в полза на гражданите политиката на държавата в региона“, заяви във встъпителните си думи областният управител г-н Насуф. Той напомни на присъстващите, че в повечето случаи дейността им е контролна, а не наказателна, и следователно тя е в услуга на физическите и юридическите лица, както и на обикновените граждани. Препоръката е да се спазват нормативните документи и услугите да се реализират в срок. Вкл. и да се правят предложения за промяна на закони, когато се окаже, че има достатъчно сигнали за неработещи разпоредби. Подчертано бе, че има резерви в качеството на предоставяните услуги, а не само в обслужването на гражданите.
         „Има отделни институции в региона, които са в постоянна връзка с бизнеса, поради което трябва да направим така, че представителите му да получават необходимата помощ за развитието на фирмите; от нас зависи дали ще настройваме хората един срещу друг или ще им съдействаме да работят, особено в новия програмен период, когато нещата ще станат по-динамични“, сподели още областният управител в хода на дискусията. В нея стана ясно, че всяка институция е длъжна да представя на всеки шест месеца – два пъти в годината, доклади за сигнали за корупция, както и  за взетите мерки в това отношение.