Удължават срок за държавна помощ по намалена акцизна ставка по газьола

17/2/2014
        Министърът на земеделието и храните проф. д.с.н. Димитър Греков е издал заповед (PD09-88) от15.02.2014 г., с която нарежда да се удължи срокът за кандидатстване и за прием на началните декларации, считано от 19 до 28 февруари 2014 г., във връзка с прилагането на схема за държавна помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво". Контролът е възложен на заместник министъра Бюрхан Абазов.