Ръководството на ОДМВР - Силистра и кметове на общини от Крайдунавска Добруджа в диалог при областния управител за сигурността в Силистренска област

8/2/2014
          Въпроси на сигурността, противодействието на битовата престъпност и опазването на обществения ред обсъдиха на съвместна среща ръководството на ОДМВР-Силистра, кметове на седемте общини или техни представители при областния управител Насуф Насуф. Срещата бе иницирана от регионалния директор на МВР главен инспектор Кристиян Петров и се проведе в Областна администрация – Силистра. Тя бе продължение на предшестващата по темата за анализа на действията на властите при решаване на проблемите на зимната обстановка в края на януари - началото на февруари т.г. (www.silistra.government.bg/OA-SILISTRA/home.nsf/pages/bg/NT000079FA?OpenDocument). В продължението й участваха и началниците на трите районни управления „Полиция” - в Силистра, Тутракан и Дулово. Главен инспектор Петров призова участниците към открит диалог, в който да бъдат идентифицирани конкретните проблеми на населените места, за да може с обединенните усилия на институциите да бъдат постигнати съответните решения.
         С 10% е намаляла битовата престъпност в Силистренска област през 2013 г., съотносимо към предходната 2012 г., а спадът при кражбите е с 16 %, стана ясно на срещата. Въпреки това в ОДМВР-Силистра са предприети допълнителни мерки, за да не се допусне ръст на посегателствата. Полицейските служители вече са преминали към денонощен режим на работа, към малките населени места са пренасочени допълнителни сили, а при незабавното реагиране на сигнали няма да се допускат компромиси, увери гл.инсп.Петров.
        Обезлюдяването на селата и сезонната обитаемост на голяма част от къщите са сериозен проблем и предпоставка за извършване на имуществени посегателстава, посочиха участници в срещата. Голяма част от тях се обединиха върху разбирането, че изграждането на системи за видеонаблюдение е едно добро решение за противодействие на проблема и средство за постигане на превантивен ефект. Стана ясно, че освен в общините Тутракан и Главиница, където такива системи (става дума общо за 15-16 камери със съвременни въздожности), работят от няколко години, в най-близко време предстои монтирането на камери в селата на  община Ситово и в село Секулово, община Дулово. Представителите на МВР обещаха пълно съдействие на кметовете, които заявиха намерение за изграждане или надграждане на видеосистеми в общините си. На срещата бяха обсъдени още предложенията за наемане на частни охранителни фирми за охрана на селата, правомощията на охранителите и начините за взаимодействие с полицията.
       В заключение гл. инсп. Кристиян Петров благодари на кметовете за досегашното ефективно сътрудничество и гарантира незабавна реакция при всеки случай на възникнала необходимост. "Случаят Попина", според който по излъчен по национална телевизия репортаж иде реч за голям брой сигнали за битова престъпност в едноименното село, е преекспониран медийно, тъй като ставало дума за своеобразен обзор за десет години назад.