Устните справки по кадастралните регистри вече няма да се таксуват

29/1/2014
 
           Правителството отмени таксата от 2 лв., събирана за извършване на устна справка за един имот по кадастралната карта или кадастралния регистър. С промени в Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители, кабинетът премахна още две от съществуващите в момента такси и намали трета. Измененията ще намалят правените от гражданите и организациите разходи за извършване на справки и получаване на услуги по Закона за кадастъра и имотния регистър. Втората част от одобрените днес изменения в Тарифа №14 и в постановление 175/1998, с което е приета, е свързана с отразяване на новата структура на Министерския съвет и преобразуването на МРРБ в Министерство на регионалното развитие, както и създаването на Министерство на инвестиционното проектиране.