Предпроектно проучване ще определи най-подходящото място за нов мост над река Дунав

28/1/2014
       Предпроектно проучване ще определи най-подходящото място за нов мост над река Дунав. То ще се извърши от експерти на румънската страна в рамките на работата по проект  „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничния регион Румъния – България. Информацията в аванс е на представители на Министерството на регионалното развитие и публичната администрация на северната ни съседка, които са водещ партньор по трансграничния проект. В края на миналата седмица в Крайова се проведе поредната работна среща, на която бяха коментирани етапите на изпълнение на пилотните проекти. Една от дейностите, предвидени в проекта е разработването на Стратегия за териториално развитие на трансграничния регион Румъния-България и на препоръки за политики. Като варианти за мост над Дунав са обсъждани Никопол - Турну Мъгуреле, Силистра - Калараш и Оряхово - Бекет. Обект на коментари бе и предложение за удължаване срока на проекта заради многото секторни пилотни проекти за различните партньори, които са заложени в договора и забавянето в изпълнението на някои от тях. Очаква се решението да бъде взето от управляващия орган до дни.
 
 Диана Пешакова, експерт „Връзки с обществеността”, Областна администрация – Плевен