28 териториални дирекции „Инспекция по труда“ ще осъществяват контролни функции във всички области на страната

8/1/2014
          Правителството прие нов устройствен план на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда”, съобщиха от правителствената информационна служба. С него в специализираната администрация на ведомството се създава Главна дирекция „Инспектиране на труда” с 28 териториални дирекции „Инспекция по труда”, които ще осъществяват контролните функциите на Агенцията във всички области на страната. В резултат на направените структурни промени ще се постигне увеличаване на инспекторите по труда, което ще доведе по повишаване на броя на контролираните обекти.