Областният управител на Силистра: ще проведем среща на изнесените представителства на министерства в Силистра с управите на браншовите организации

11/10/2013
 
            На среща с бизнеса и неправителствения сектор по покана на областния управител на Силистра г-н Насуф Насуф бе г-н Владимир Минев, началник на отдел „Информационно обслужване на бизнеса“ в Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, който представи действията на Агенцията като посредник на държавата в отношенията й с фирмите у нас. „В област Силистра следваме една единствена политика: да провеждаме повече срещи със структурите на бизнеса. Следващата е на представителите на изнесените звена на министерствата и агенциите в Силистра с управителните тела на браншовите организации“, каза г-н Насуф Насуф. Желанието на областна администрация е да не се допуска контролиращите органи да работят против бизнеса и да тълкуват по свой начин законите в страната.
            По време на срещата са споделени примери за парадоксални ситуации като тази, в която бизнесмен чака в продължение на година и половина разрешение за строителство на гараж. Повече от пет месеца не се издава разрешение за строеж и във връзка с проекта за газификация в Силистра, за което пред участниците във форума сподели опита си Емил Гойчев в качеството си на представител на „Ситигаз-България“. Според него създадените пречки може да окажат негативно отношение към проекта за 12, 5 млн. лева, борбата за реализацията на който продължава 13 г. Наблюденията му са, че най-големият проблем е напасването между видовете администрации, за да работят в синхрон и със самочувствие при тълкуване на законите.
           „До м. април 2014 г. е проектът на ЕС за предоставяне на услуги на бизнеса. Най-ценни са информацията и знанието за пазара на конкуренцията“, заяви г-н Минев в изложението си. По този проект предстоят 46 обучения, разделени в три групи и реализирани паралелно от различни екипи. Те ще бъдат проведени в областите, откъдето се очаква да дойдат предложения за теми. Италия е страната, проявяваща интерес към бизнес в България, вкл. и в посредничеството на българските фирми към руския и украинския пазари чрез различни форми на взаимодействие. Причина за възможността да се насочат фирми от всички сектори към страна като България са промени в законодателството в ущърб на икономическите интереси на бизнеса в една от най-големите страни в Европа.
           От изявата на госта стана известно, че 350 000 фирми има в т.нар. експортен портал в Агенцията. Това са работещи фирми, на  които се прави регулярна пресявка, за да е достоверна информацията за тях. На търговските ни представители по света е възложено да съдействат с икономически и пазарни анализи на правителството и бизнеса. По подобен начин са ангажирани и посолствата ни в страни, където България няма свои търговски представителства. Целта е да бъде активизирана държавата в търсене на пазари.