Ученици от езиковите гимназии в Силистра и Кълъраш ще могат да изучават езика на страната - съсед

26/2/2011
 
 
 
            Ученици от езиковите гимназии в Силистра и румънския град Кълъраш ще могат да изучават факултативно езика на страната–съсед. Областният управител д-р Владимир Янков, чиято е идеята за езиковия обмен, получи съгласието за съдействие в това направление и от почетния консул на Р Румъния у нас Стефан Райчев.
Кметът на Кълъраш Драгу Николае и посланикът на РРумъния в България Антон Пъкурецу също  подкрепят идеята за създаване на факултативни групи за изучаване на румънски език в силистренската езикова гимназия „Пейо Яворов” и на български език – в Езиковата гимназия в Кълъраш. Заплащането на преподавателите ще поемат двете общини. По тази тема също са водени разговори, и е постигнато принципното съгласие на кметовете на Силистра и Кълъраш, уточни д-р Владимир  Янков.
             Изучаването на румънски език в ЕГ „Пейо Яворов” в Силистра и на български език в езиковата гимназия в Кълъраш, ще са на принципа на СИП-ове /свободно избираема подготовка/.
 „При добра организация, сформирането на групите от желаещи ученици може да стане от началото на следващата учебна година” – е мнението на началника на РИО на МОНМ /регионален инспекторат на образованието на Министерство на образованието и младежта/ Габриела Миткова.
Предстоят допълнителни разговори между кметското ръководство, директорите на гимназиите и образователните институции в Силистра и Кълъраш.