Препоръки за действия при реална опасност от наводнения

25/2/2011
 
Оперативният комуникационно-информационен център /ОКИЦ/ към „Гражданска защита” –Силистра дава следните препоръки към гражданите:
КАК ДА ДЕЙСТВАМЕ ПРИ РЕАЛНА ОПАСНОСТ ОТ НАВОДНЕНИЕ: 
• При необходимост от евакуация, ще бъдете уведомени от органите на ГД „Гражданска защита”. Подгответе личен багаж с най-необходимите документи, лични вещи и продукти.
• Изключете газта и електричеството.
• При невъзможност за напускане на сградата, ако нивото на водата продължава да расте, заемете най-горните етажи или покрива. Ако имате мобилна връзка, известете близките си или на тел 112.
• Ако се намирате близо до корито на пълноводна река или дере, необходимо е незабавно да се отдалечите от тях и да се придвижите към най-близкото възвишение.
• При наводнение не заставайте под мостове, подлези, надлези и други съоръжения – високата вода може да ви отнесе.
• Не правете опити да пресичате на разливи и потоци, освен ако сте сигурни, че водата е по-ниска от осите на колата или на коленете ви. Пресичайте само при спокойна вода.
• Бързотечащи разливи и потоци се пресичат само ако имате помощно въже за преминаване и обезопасително въже за тялото.
• Ако сте на път и констатирате опасност от наводнение, обадете се на телефон 112. при липса на такава възможност, предупредете кметството на най-близкото населено място или преминаващи хора.
• При невъзможност за евакуиране на животните, отворете вратите на помещенията, където са затворени. 
• Спазвайте указанията и редът, установен от органите на МВР.
 
При възникване на бедствена ситуация, своевременно да се уведомява оперативният дежурен в ОКИЦ –Силистра на:
Тел 086/ 832 112
e-mail:  okic.ss@gmail.com