Регистър за обществени поръчки

търсене
Година
Предмет
Решение
Правно
Вид
Дата
Дата
Изпълнител
2012„Извършване на ларвицидна и имагицидна обработка срещу комари с наземна и авиационна техника през 2012 г. на територията на общините от област Силистра, разположени по поречието на р. Дунав“АСД-13-5 от 21.05.2012 г.чл. 16, ал. 4 и ал. 8 от ЗОПоткрита процедура по ЗОПОтварянето на офертите ще се извърши на 02.07.2012 г. от 14,00 часа в сградата на Областна администрация Силистра  
1