За втора година в Силистра – „Европейска нощ на учените“

26/9/2023
В Силистра на инициативата Европейска „Нощ на учените“ бе посветено за втора поредна година събитие –  в случая фотографска изложба и конференция, проведени в залите на „Археологически музей“ към Регионален исторически музей – Силистра. То е дело Филиал Силистра на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и премина с участието на представители още на Институт за балканистика с Център по тракология при БАН – София, Асоциация „Acces“ – Кълъраш, Румъния, и СНЦ „Паралел Силистра “.
 
Тази година обединяваща бе темата „Културна памет и дигиталност“ – пресечна точка между миналото и бъдещето. С нея бе поставен акцент върху необходимостта да се търсят възможности за съчетаване на различен тип дейности – изследователска, аналитична, творческа, комуникативна в стремежа да се съхрани и популяризира културно-историческото наследство. Фотографската изложба с авторски фотографии от Италия, Перу, Мексико, Португалия, България и др. страни, дело на преподаватели от Филиал Силистра и на техни приятели, е на тема „Културно-историческото наследство на ЮНЕСКО“. Тя бе открита от доц. Д-р Румяна Лебедова – директор на Филиал Силистра.
 
Гости на събитието бяха Минчо Йорданов – областен управител на област Силистра, и Илиян Великов - заместник областен управител. Те отправиха поздрав от името на Областна администрация Силистра до участниците във форума. Според информацията от Филиал Силистра, „В „Нощ на учените – Силистра 2023“ се включиха представители от различни социални и възрастови групи – студенти и преподаватели от различни културни, образователни институции и неправителствени организации – израз на едно добро и плодотворно партньорство. Тематичната доминанта и трансграничният характер на събитието го представят като актуално, значимо и тематично обвързано с ключови проблеми на съвремието ни“.
 
Пред аудиторията своите презентации разгърнаха Милен Петров и Тодор Тодоров – докторанти в Институт за балканистика с Център по тракология при БАН, с темата: „Дигитални ресурси за историята на Балканите (XIV-XVII в.) в европейските електронни репозитории“. Доц. дфн Тодорка Георгиева и д-р Силвия Ангелова представиха три тома (XII, XIII, XIV) от изданието „Известия на Научен център „Св. Дазий Доросторски“ към Филиал Силистра“. В тях са отпечатани доклади от проведени научни кръгли маси „Златна Добруджа – мит и реалност“ (2021), „Традиции и модерност в образованието и науката“ “ (2022), „Фолклор-език-литература“ (2023), проведени през последните три години.
 
Със свои презентации се включи студентът Джерен Ариф от втори курс в хуманитарното направление във Филиал Силистра, който сподели своите впечатления от културно-историческото наследство на Палермо, Италия. Д-р инж. Диана Бебенова–Николова запозна аудиторията с нов подход за мениджмънт на културно-историческото наследство въз основа на лични наблюдения в Гьотеборг (Швеция).
 
От Румъния гост бе експертът по трансгранично сътрудничество Виорел Гица с презентация на тема „Културно-историческо наследство и младите хора в Дунавския регион“. Чрез нея той сподели модели за дигитално обучение и популяризиране на резултати от дейности, свързани с музикалното обучение на млади хора, израснали в автентична музикална среда на база на защитени и осъществени проекти в северната ни съседка.