На регионален форум в Плевен областният управител на Силистра постави въпроса за общ закон за река Дунав

7/6/2022
С участието на областния управител на област Силистра Катя Кръстева в Областна администрация Плевен бе проведен регионален форум на тема „Развитието на регионите – предизвикателства и възможности“. Споделената информация от отговорни представители на две структуроопределящи министерства – МРРБ (Министерство на регионалното развитие и благоустройството) и МТС (Министерство на транспорта и съобщенията), бе полезна за всички участници – гости от 14 области в Северна България. 
 
„Целта на интегрираните инвестиционни проекти е да подкрепят инициативи, които носят полза общо за партньорите и за региона, получили широка обществена подкрепа в условията на открит граждански диалог“, заяви в заключение Иван Янчев домакинът на форума - областен управител  на Плевенска област, поканвайки отсега участниците на следващата обществена дискусия, посветена на развитието на зелените региони на България.
 
Със свой директен въпрос, зададен към представителите на двете министерства, г-жа Кръстева постави на вниманието на присъстващите темата за р. Дунав, която в досегашната управленска практика е повече граница, отколкото източник на поминък и възможност за използване на нейните ресурси в различни направления. Внимание бе насочено към необходимостта законодателят в лицето на НС на България да помисли за създаване на общ закон за река Дунав, за да са ясни единни параметри за нейното включване още по-активно в икономическия живот. По инициатива на Областна администрация Силистра е замислен специален по въпроса форум с участието на поканени представители на НС, МС и други структури на държавата.
 
Форумът в Плевен стана възможен в резултат на партньорство с 5 браншови организации с център града домакин, както и на представители на Инициативен комитет от близо 300 души, включително от научни звена, среди на бизнеса и неправителствени организации. Със свои виждания в дискусията се представиха областни управители и представители на областните администрации.
 
От страна на МРРБ чрез презентация бяха поставени ударения от моменти, които са ключови за новия програмен период, сред които са т.нар. интегрирани териториални инвестиции за реализация на проекти. Сред акцентите за периода до 2027 г. е партньорството между бенефициенти, решаващи по програмен път общи проблеми върху конкретни територии, за които е необходима и обществена подкрепа.
За реализиране на проекти чрез национално съфинансиране са привлечени 4-5 от министерствата специално в „Приоритента ос 2” (за нея повече на новия сайт на Програмата). В ход са информационните събития по темата. В един момент събраната и обобщена информация от общините ще влезе за обсъждане в регионалните съвети за развитие за оформяне на проектите. Тези от тях, които са със завършена подготовка, ще имат възможност да бъдат финансирани, независимо от коя сфера са – икономика, инфраструктура, култура, социално дело, спорт и т.н. Идеята е от проектите да се почувства ефект не само от конкретния бенефициент, кандидатствал с него, но и от всички заинтересовани страни.
 
Внимание на форума бе отделено и на програма „Транспортна свързаност 2021-2027 г.“. Според представените от експертите от МТС факти, в Плана за възстановяване и устойчивост са предвидени 527 млн. лева за повишаване на киберсигурността на общинските администрации, за създаване на мрежи в интернет с висок капацитет в малките населени места, както и изграждане на свръхскоростен интернет във ВУЗ-овете.
 
Със свои виждания пред аудиторията се представиха инициаторите от Плевен за създаване на комплекс от проекти за изграждане на Северозападен междууниверситетски кампус и технологичен парк в града, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, представители на браншовите камари на архитектите, строителите и инженерите, на общините от региона и от областните администрации.
 
Участниците в регионален форум „Развитието на регионите – предизвикателства и възможности“ се включиха и в кратък екскурзионен тур в най-старата у нас сграда, създадена през 1890 г. специално за винарска изба - днес тя е към Институт по лозарство и винарство - Плевен, който е държавно научно-изследователско учреждение в структурата на Селскостопанска академия към Министерство на земеделието и храните.