Представители на 3 общини от област Силистра в регионалния преглед за определяне на участници в Националния събор на народното творчество в Копривщица 2022

30/5/2022
На 11 юни т.г. в град Силистра е предвидено провеждане на Регионален преглед за определяне на участници от област Силистра в 12-ия Национален събор на народното творчество в Копривщица, което Министерство на културата заедно с партньори организира в периода 5-7 август 2022 г. Според предварителната договорка с общините, направена на работна среща в началото на м. май, до 23 май трябваше да бъдат направени заявките за участие.
 
Получени са списъци с участници в прегледа от три от общо седем общини в областта, които ще се представят пред жури, в което ще участват и представители на специализирани етноложки институти от София, както и местни авторитети в сферата на етнологията, песенното и танцовото творчество. Заявките са от общините Силистра (с. Бабук), Дулово (селата Грънчарово и Межден, както и клуб от град Дулово) и Алфатар (НЧ „Йордан Йовков“ – град Алфатар и с. Алеково).
 
По предварителна информация в прегледа ще има индивидуални и групови изпълнения на автентични народни песни от Добруджа, също на танци, както и на няколко обичая: „Сватба“, „Плетене на рогозки“ и „Белене на платно“. Изискванията за участие в Събора са предлаганите от участниците програми да са изключително характерни за региона, за да представят неговата уникалност.
 
Снимките са с участници от област Силистра от 11-ия събор, проведен през 2015 г.