Предстои походът „По стъпките на четата на Таньо войвода” от Пожарево, Тутраканско, до Керчан баир, Поповско

26/5/2022
Д-р Анатолий Кънев от Културно-просветно дружество „Родно Лудогорие“, организатор на националния 37-ми поход „По стъпките на четата на Таньо войвода” в периода 30.05.-2.06.2022 г., отправи покана за участие в откриването на похода областния управител на област Силистра Катя Кръстева.
 
Областният управител на област Силистра посреща похода в град Тутракан – тази година на 30 май, и е председател на комисията по преглед на маршовата и строева песен, провеждан в града. Походът се провежда под патронажа на президента Румен Радев и със съдействието на МОН, в чийто календар е записан. По традиция се осъществява с помощта на общините и музеите на градовете Силистра, Тутракан, Исперих, Разград и Попово.
 
В похода ще участват университетските преподаватели и учени историци акад. Георги Марков и проф. Христо Матанов (негова лекция на тема „Русия и Балканите“ е предвидена за 31 май в град Разград), които са дългогодишни научни консултанти на проявата – най-голямата в Североизточна България. Има потвърждение от МОН и Министерство на отбраната, че в нея ще се включат техни представители, като пак по вече създадена традиция част от програмата стават кавалджията на планетата Теодосий Спасов, който е родом от Белица, Силистренско, и музиканти от неговата група – Пейо Пеев, Иван Георгиев, Християн Цвятков, Генадий Рашков.
 
Тази година 220-километровия път през Елията, Лудогорието и Поломието ще преминат 350 ученици от Силистра, Сливен, Кърджали, Тутракан, Исперих, Разград, Попово и София, както и много туристи и наследници на войводата и четниците. Всеки ден ще се провеждат преглед на строевата подготовка и маршовата песен и много преходи и мероприятия по сценарий, видим и проследим на сайта на КПД "Родно Лудогорие" (www.ludogorie.org).
 
Финалът на похода е на 2 юни в местността „Керчан баир“ до с. Априлово, като в 12 ч. участниците в него ще преклонят глава пред паметника на войводата, родом от Сливен, пристигнал с чета при Пожарево, Силистренско, за да тръгне с другарите си към Лудогорието.