Областният управител връчи награда на най-добрия студент в тържество във Филиал Силистра на Русенския университет

23/5/2022
На 20 май 2022 г. Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев“ проведе тържество за 24 май – Ден светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура, и на славянската книжовност. По покана на доц. д-р Румяна Лебедова, директор на Филиала, в него участва областният управител Катя Кръстева, която поздрави участващите в традиционното събитие, отчитащо постиженията на най-добрите студенти (галерията от снимки е от профила на община Силистра във Фейсбук).
 
Като представител на държавната власт, тя връчи „Награда на областния управител на област Силистра“, учредена преди петнадесетина години за студента с най-висок успех през целия курс на обучение. Тази година неин носител стана Александър Колев от педагогическото направление – четвъртокурсник в специалност „Педагогика на обучението по физика и информатика“
 
В тържеството участваха представители на различни институции: от ректората на Русенския университет, от община Силистра, от културни институти, както и гости от Република Румъния – Университет „Овидиус“ в град Констанца и лицей „Карол Първи“ в Остров, които са партньори на Филиал Силистра. Награди бяха връчени също от община и Общински съвет Силистра, както и сертификати на студентите, взели участие в научната сесия за студенти, докторанти и млади учени, проведена в рамките на организираните Майски празници във Филиал Силистра.