Екипът на областния управител посети държавен здравен център за деца в Силистра

11/5/2022
Областният управител на област Силистра Катя Кръстева и нейният заместник Минчо Йорданов заедно посетиха Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания по покана на неговия директор д-р Таня Стойкова. Центърът е пръв по рода си в България и по негов модел са изградени други 9 на база на споделен от екипа му комплект от документи с правила и изисквания. На практика той е продължение при нови законови условия на Дом за медико-санитарни грижи, намиращ се на ул. „Серес“ в областния град.
 
В разговора с д-р Стойкова и нейни колеги – социални работници и служители с различен професионален статус, стана ясно, че екипът от 25 души обслужва на месец средно по 65 деца до 18-годишна възраст. Социалната услуга на институцията, издържана със средства като делегирана държавна дейност, е второстепенен разпоредител по бюджета, като характерното е, че е почасова и комплексна. Интерес към нея са проявявали родители на деца както от други градове, така и от страни като Великобритания и Германия.
 
С годините много от придобивките са резултат от дарения, включително и в годините на предишната битийност на Центъра. Една от дейностите, която преди повече от двадесет години е въведена в институцията, е работа с деца в мини басейн в присъствието на родителите. Чрез нея се подпомага рехабилитацията на посещаващите заведението. През последните две години заради пандемията почти обаче не е използвана предвид необходимостта от възможно най-строги здравни мерки. В годините назад опитът на д-р Стойкова в това отношение е споделян в много други страни по света.
 
Пред екипа на областния управител като представител на държавната власт за региона са поставени няколко проблема: необходимостта от ремонт на покрива на сградата, както и решаване на въпроса с кадровото обезпечение в близко бъдеще време. Предвид спецификата на Центъра като статут и съдържание на работата му, са необходими специалисти с подходящо образование, включително лекар, по възможност с практика като педиатор, но са възможни и други варианти. В по-далечен аспект е предложението да бъде преустроен в друго подобно съдържание едно от помещенията, което е към общината, създадено за многофункционален басейн, обаче по определени причини неизползвано по предназначение.
 
Тези дни Центърът за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания в Силистра получи като дарение две нови беседки за летните занимания на своите обитатели - дарение от местния мотоклуб "Свободни мотористи".