Спортно училище "Дръстър" проведе традиционния си празник

25/3/2022
На 25 март 2022 г. своя традиционен празник проведе Спортно училище "Дръстър" - град Силистра с директор Веселин Суров. Гости на тържеството бяха Катя Кръстева - областен управител на област Силистра, д-р Юлиян Найденов - кмет на община Силистра, доц. д-р Диана Железова - ръководител на Център за продължаващо обучение при Филиал Силистра на Русенския университет, Йорданка Ангелова - Училищен съвет, Петър Цветков - предишен дългогодишен директор на училището, както и сем. Стоянови, които са дарители на еднократна стипендия от името на Фондация "Преслав Стоянов" (тази година тя бе присъдена на състезателя по плуване Дарен Кирилов).
 
В момента в СУ "Дръстър", което е единствено по рода си в област Силистра и е "Иновативно училище", се учат 136 ученици, трениращи различни спортове, традиционни за Крайдунавска Добруджа - плуване, футбол, спортна стрелба, лека атлетика, борба, джудо и др. единоборства. През последните години са направени редица подобрения на материалната база, открит е и съвременен STEM-център. Колективът от преподаватели по различни учебни дисциплини и треньорите по спортна подготовка са общо 30 души. На изявени спортисти бяха връчени грамоти от зам.-директора Анета Атанасова.