Областните управители в Северен централен район обсъдиха в Разград възможностите за общи действия и събития за туризъм

24/3/2022
Областните управители на петте области в Северен централен район (Силистра, Русе, Велико Търново, Габрово, Разград) обсъдиха на работна среща в залата на „Интерактивен музей“ в Археологически резерват „Абритус“ в град Разград възможностите за общи действия и събития с туристическо съдържание.
 
В него Областна администрация Силистра бе представена от областния управител Катя Кръстева и от заместник-областния управител Минчо Йорданов, а в екипа бе и Диляна Вескова – ст. експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“, която представи туристическата информация, отнасяща се за областта.
 
Форумът е инициатива на д-р Деян Димитров – областен управител на област Разград, и е поредна стъпка по пътя към създаване на евентуален план с конкретика за използване на реално съществуващи природни дадености и обекти. Сред тях са и някои от българския списък за природно и културно наследство към ЮНЕСКО – резерватът „Сребърна“ в Силистренско, тракийската гробница „Свещари“ в Разградско, Ивановските скални манастири в Русенско и др.
 
По време на срещата всяка от областите представи своята територия по темата (най-атрактивни туристически обекти, събития, видове туризъм и места за настаняване), включително чрез рекламни материали, най-често създавани по проекти от общините, от регионални и общински музеи, както и от неправителствени организации.
 
Опит по въпроса бе представен от представители на ПФК „Лудогорец“ Разград и Еврорегион „Данубиус“ (Русе – Гюргево), както и на Историческия музей в Исперих във връзка с протичащото в момента обновление на свещарската гробница, която е без аналог по света и тази година се навършват 40 години от нейното откриване.