Неправителствена организация за социални услуги от Силистра навърши 20 години

7/3/2022
Ден след националния празник "Трети март" бе проведено тържеството за 20-ата година от регистрацията на неправителствената организация Женско сдружение "Екатерина Каравелова" в Силистра. Понастоящем неговият екип изпълнява 4 социални услуги, както и проекти с различни партньори, включително министерства, държавни агенции, областната и общинските администрации, висши учебни заведения, НПО и др.
 
Събитието уважиха с присъствие и поздрави народният представител Стоян Георгиев, с чието съдействие от години организацията осъществява някои от своите дейности; областният управител Катя Кръстева и нейният заместник Минчо Йорданов, както и гллавният секретар на Областна администрация Силистра Стилиян Стойчев.
 
Областна администрация е сред учредителите на първия и единствен в страната Експертен координационен съвет за решаване на проблемите с домашното насилие, създаден по инициатива на Сдружението преди няколко години. По предложение на силистренския областен управител до Държавна агенция за защита на детето м.г. Женското сдружение бе наградено с плакет в една от категориите на свой годишен конкурс по повод проведена хуманитарна акция в полза на 67 деца от област Силистра, на които са предоставени компютри и лаптопи за дистанционно обучение (бел.-акцията продължава и в момента).
 
Общински съвет Силистра, който като местен законодателен оргат неведнъж е гласувал доверие на Сдружението, предоставяйки му със свои решения общински имоти за неговата работа, бе представен от своя председател д-р Мария Димитрова, връчила на организаторите специален плакет.
 
И още: в тържеството се включиха ръководители от регионалните структури в Силистра на МВР, Съд и Прокуратура, гости от други ведомства, включително и от общини от региона, както и от РЕКИЦ Читалища Силистра. Поздрав към юбилярите поднесоха също представители на неформалната организация "Рицари на доброто". Всички участници се включиха в традиционния благотворителен базар, съпричастност със свои сувенири към който за пореден път прояви един нов приятел на организацията - британката Бернадет Легет, живееща от години в силистренсткото село Българка.
 
"Развълнувана съм и благодаря на всички присъстващи, защото в такива моменти човек оценява кои са важните и стойностните неща в живота", заяви инж. Христина Георгиева като председател на ЖС "Екатерина Каравелова". Юристът на организацията Галя Иванова представи работата й през изминалите години, както и актуалните за момента проекти, в които участва. Балет "ЛИДЕНС" с р-л Лидия Маркарян при НЧ "Доростол" поздрави участниците в тържеството, водено от Христо Христов, р-л на ТС "Артистик" при ОДК.
 
От името на областния управител на област Силистра бе представен поздравителен адрес, в която до екипа на Сдружението се казва: "Поздравявам Ви с двадесетата година от Вашето учредяване, осъществено в началото на новия век с извечното желание хората с възможности и знание да помагат на всички, които в определен момент от своя живот имат необходимост подслон или от подкрепа във вид на съвет, както и с материално съдържание. През изминалите години стотици са адресатите на Вашите по-малки или по-големи проекти, за да бъдете днес най-голямата неправителствена организация в областта, осъществяваща едновременно няколко значими социални услуги. На добър час в предстоящите начинания и дано се множат партньорите за тяхната успешна реализация! Честит 20-годишен юбилей!". С по една червена роза областният управител Кръстева поздрави лично всяка от десетте дами, работещи на различни позиции в женското сдружение - юбиляр.
 
1 815 лева е сумата, събрана от дарения и от традиционния за организацията благотворитилен базар по време на тържеството за юбилея на Сдружението. Средствата ще отидат за нужди на организацията при издръжката на социалните услуги под нейна опека. 
 
В годината на създаване на Женското сдружение, именувано на вридната българка и обжественичка, е изграден един от първите в страната подслони за жени, пострадали от домашно насилие, който през 2006 г. стана първият у нас,  финансиран от държавата Кризисен център с първоначален статут на Център за временно настаняване. С подпомагаене от Фонд социална закрила през 2008 г. към Сдружението заработи Център за обществена подкрепа за деца и семейства в риск, който през 2011 г. и с подкрепата на община Силистра получи устойчиво финансиране от държавния бюджет.
 
Преди 11 г. в действие влезе Център за консултиране и превенция от домашно насилие, работещ на територията на региона. В него се осигуряват консултативни  услуги за пострадали и извършители на домашно насилие. През 2015 г. по проект към фонд „Активни граждани“ Сдружението успя да изгради Преходна къща „Резилианс”, в която дългосрочно се настаняват жени, пострадали от насилие, заедно със своите деца.
 
ЖС „Екатерина Каравелова“ членува в Национална мрежа за децата, съучредител и е член на Алианс за защита от насилие основано на пола. В своята дейност Сдружението е подкрепяно от всички институции, имащи отношение към проблемите на домашното насилие и насилието, основано на пол – Областна администрация, общините от област Силистра, дирекциите за социално подпомагане, Областна дирекция на МВР, районните съдилища и прокуратури, РУО на МОН,  училища, МБАЛ Силистра, Адвокатска колегия Силистра и др.
 
Голям е приносът и на частни лица (не само силистренци), сдружения и фирми, които нееднократно са подкрепяли инициативи на организацията. Институционалната подкрепа и съпричастието е допълнение към усилията на Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ във връзка с повишаване на обществената чувствителност към насилието и неговата превенция на територията на Силистра на общинско и на регионално нива.