Областният управител на Силистра с поздрави за 25-ата година на Филиал Силистра към РУ "Ангел Кънчев"

27/1/2022
Областният управител на област Силистра Катя Кръстева отправи поздрави по повод 25-ата година на Филиал Силистра на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Адресати на поздравителните адреси на представителя на държавната власт в област Силистра са академик Христо Белоев – ректор на РУ, доц. д-р Илияна Горанова – пръв директор на Филиал Силистра, и доц. д-р Румяна Лебедова – настоящ директор на академичното звено към най-голямото висше учебно заведение в Северна България.
 
В поздравите се отчитат заслугите на всички, които преди четвърт век са подготвили почвата за приемане на ПМС на Република България (27 януари 1997 г.), обединяващ в обща образователна структура в Силистра създадения през 1971 г. Полувисш педагогически институт, а след него и Полувисш институт по машиностроене и електротехника.
 
Според разпространено от РУ съобщение в социалните мрежи по повод годишнината, „Вече четвърт век учебното заведение се развива и се реформира в условията на цялостна промяна на обществения модел. Въпреки демографската криза, въпреки икономическата криза, остава устойчив стремежът на академичния състав да съчетава добрата традиция и професионализма при подготовката на кадри за просветната, културната, социалната и инженерно-техническата сфера на обществения живот в региона с иновативни решения…Със своята дейност и традициите, утвърдени през годините, Филиал Силистра е пълноценна част от Дунавската ос, която изграждат Русенският университет и неговите три филиала, и която създава облика и авторитета му на „Българската академична дунавска столица“.