22 ноември - Ден на адвокатите в България. Поздравление на областния управител Ели Тодорова

22/11/2021
ДО
АДВОКАТИТЕ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА
 
       В България юристите имат няколко празника, посветени на различни специфични сфери на упражняващите вездесъщата от векове „правна дисциплина“. Своя специален професионален ден имат и адвокатите, а конкретен повод за неговото утвърждаване през 2005 г. е приетият през далечната 1888 г. първи роден закон за адвокатите. 133 години по-късно защитниците на правата на българските граждани са част от родното правораздаване. Според професионалната си подготовка, гражданската си съвест и практически опит всеки от тях прави възможното в името на справедливостта българинът да получава сигурна опора в житейски ситуации, в които сам не може да си помогне. Честит празник!
 
ЕЛИ ТОДОРОВА
областен управител на област Силистра
м. ноември 2021