Областният управител Ели Тодорова участва във форум на Организацията за управление на Дунавски туристически форум

4/11/2021

Областният управител на област Силистра Ели Тодорова участва в град Русе в работна среща на Организацията за управление на Дунавския туристически район, на който Областна администрация Силистра е съучредител през 2019 г., заедно с партньори от различни управленски звена в Северна България. В нея Министерството на туризма бе представено от екип, начело със заместник-министъра на туризма Мария Белколева.

Обсъдени са възможности за разширяване на възможностите на организацията, за която има разработена Маркетингова стратегия за периода 2021-2024 година. Останалите български туристически райони са: Старопланински, Софийски,Тракийски, Рило-Пирински, Родопски, Варненски и Бургаски черноморски туристически райони, ТР "Долина на розите".

През 2015 г. в МТ е приета Концепция за туристическо райониране на България - обособяване на 9 туристически района в страната с цел формиране на регионални туристически продукти и осъществяване на регионален маркетинг и реклама, като управлението се осъществява от Организация за управление на туристическия райони (ОУТР).

От тази година всеки туристически район разполага освенс маркетингови стратегии и с комуникационни планове. С общо 21% от територията на страната и 16% от населението, Дунавският туристически район е най-големият сред всички девет туристически района в България.