Областният управител на Силистра отправи поздрав до ОИЦ Силистра за 10-ия му юбилей

4/11/2021
Областна администрация Силистра уважи с поздравителен адрес на областния управител Ели Тодорова и с цветя екипа на Областен информационен център Силистра, който проведе две събития за своята 10-а годишнина от създаването си през 2011 г. Пред сградата на ДКТ в едното от тях бе срещата с партньори, сред които през годините под различни форми е била и институцията "Областен управител", като представител на държавната власт за областта. Общини от областта - Силистра и Дулово, също поднесоха специални поздравления до Ана Караджова - управител на ОИЦ, и до Елена Стоянова - дългогодишен експерт.
 
В тържеството, проведено на открито и при спазване на противоепидемични мерки, се включиха представители на Регионална библиотека "Партений Павлович" Силистра, РЕКИЦ Читалища Силистра, Център за кариерно ориентиране и НАО "Г. Галилей" Силистра, и др. Пред журналисти от местни и национални медии г-жа Караджова и г-жа Стоянова разказаха за дейността на ОИЦ, който е първият по рода си в България.
 
Областен информационен център – Силистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В рамките на три проекта, финансирани с европейски средства, от 3 ноември 2011 г. функционира Областен информационен център – Силистра и предоставя безплатни информационни услуги на населението от всички общини в област Силистра.
 
Под формата на различни типове събития: информационни и работни срещи, обучения и кръгли маси, общи кампании и организирани посещения при бенефициенти, изнесени приемни, както и намясто в офиса, експертите вече десет години предлагат актуална информация за европейските фондове и споделят добри практики от успешно реализирани проекти.
 
Проведени са 277 събития във всички общини от област Силистра с над 8 000 участници от различни целеви групи: местни власти и институции, неправителствени организации и читалища, фирми и земеделски  стопани, медии, деца и младежи. Близо 4 200 заинтересовани лица са посетили Центъра и са получили отговори на поставени въпроси за своите проектни идеи.
 
Издадени са голям брой информационни материали, които популяризират дейността на ОИЦ-Силистра и представят успешните проекти в областта, за които медиите са разказали в 1 358 публикации. Освен стандартните събития и презентации, експертите са провели също атрактивни и нетрадиционни инициативи за популяризиране на резултатите от инвестирането на европейски средства в областта – обществени допитвания и проучвания, конкурси и хепънинги, спортни събития и културни прояви, дни на отворените врати и дебати, младежки състезания и др. 
 
През годините екипът на информационния център създаде и развива успешни партньорства с различни институции и организации на местно и национално ниво, с които провежда кампании за включване на още по-широк кръг заинтересовани страни. Целта е актуалната информация да е все по-близо до хората и всички успешни проектни идеи да допринасят за развитието на региона.
Е