Работна среща в Областна администрация Силистра с възлови звена по повод подготовката за зимата

3/11/2021
В Областна администрация Силистра по покана на областния управител Ели Тодорова бе проведена работна среща с представители на възлови регионални звена във връзка с постъпили доклади до Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с Националния щаб. Преценено е, предвид ситуацията с противоепидемичните мерки, на този етап да не бъде събиран целият състав на щаба.
 
Заместник-областният управител Минчо Йорданов, който наблюдава работата на институциите, включително общините, по темата за подготовката им за зимния сезон 2021-2022 г., заяви, че на базата на съставен протокол от срещата ще продължи по-нататъшното изпълнение на задачите. Те са определени МС и от министър-председателя, който със своя заповед от 15 октомври т.г. е отправил необходимите разпореждания за съставяне на планове за зимна подготовка.
 
Присъстващите ръководители представиха пред ръководството на Областна администрация актуалните за момента дейности, поставяйки ударение върху проблеми, чието разрешаване предстои. От Областно пътно управление бе казано, че след направената проверка за почти две трети от специализираната техника може да се каже, че вече е готова за работа в зимни условия, а доокомплектовката на останалата част продължава. В петте бази в областта – Силистра, Дулово, Тутракан, Алфатар и Средище, са разпределени и доставени на 100% инертни материали.
 
Като проблем е поставена необходимостта от подобряване на състоянието на маркировка по републиканската пътна мрежа и особено на местата, където са извършени превантивни ремонти, тъй като за есенно-зимния сезон в Крайдунавска Добруджа са характерни мъгли, затрудняващи водачите на МПС и превръщащи се в причини за ПТП. Традиционна за региона е темата с почистването на храстите покрай пътищата, което става след направени от ОПУ Силистра задания, одобрени за финансиране от АПИ. Подкастряне се извършва и по сигнали до управлението, по подобен начин става и почистването около пътните знаци с цел осигуряване на видимост.
 
От РЗИ заявиха, че вече разполагат със списъците на хората на хемодиализа от областта, както и се знаят термини на родилки по информация от РЗОК Силистра. Във връзка с коронавируса, ситуацията, която по правило е динамична, е следната за момента: 109 са хоспиталиризираните в 3-те болници в областта, на домашно лечение са 899, а карантирани – 1 060. Най-висока средна заболеваемост има в общините Силистра и Тутракан, съответно 721 и 702 на 100 хил. души население, при средно за областта 631/100 хил. Прогнозата е за плавен ръст, което ще се отрази на формата на обучение в училищата.
 
От електроразпределителното дружество обясниха, че са извършени възложените ремонти, но в Тутракански  Дуловско продължава работата по решаване проблеми по далекопроводи. На 100% са подменени гумите на специализираната техника и е осигурено оборудването на екипите, също напълно е осъществено снабдяването с горива.
 
От КАТ: актуална е проверката на вертикалната и хоризонталната маркировка по пътищата. Разписан е детайлен план за действие, както и оперативен – за евентуално затваряне на пътищата при влошени зимни условия.