Заседание на Областен кризисен щаб за борба с коронавируса в Силистра

10/8/2021
 
Заседание на Областен кризисен щаб за борба с коронавируса бе проведено на 10 август 2021 г. в Областна администрация Силистра по покана на г-жа Ели Тодорова – областен управител. Участваха представители на близо 20 институции – държавни и общински. Г-жа Тодорова откри заседанието като председател на Щаба, свикано във връзка с писма от 9 и 10.08.2021 г. от директора на РЗИ Силистра, по повод обща заповед на МЗ, MBP и МЗХГ от 6.08.2021 г. и на база на  писмо на министъра на здравеопазването от 9.08.2021 г.
 
Заседанието премина при дневен ред със следното съдържание: контрол по изпълнение на решенията на ОКЩ, приети на заседанието от 29.07.2021 г.; доклад на директора на РЗИ с актуална справка за заболеваемост на населението от област Силистра и представяне на проект с предложения за противоепидемични мерки (ПEM); дискусия и предложения за нови ПEM от членовете на щаба; разглеждане на обща заповед на МЗ, MBP и МЗХГ от 06.08.2021 г.; обсъждане на писмо от 9.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.
 
Ситуацията в момента в област Силистра: активни случаи – 68 (в периода 2-8 август 43 са новорегистрираните случаи, сред които един ваксиниран в предишен период), под карантина – 420; в МБАЛ Силистра – 8 хоспитализирани (към 8 август). За целия период от началото на пандемията: 6 044 случаи, от които 5 585 излекувани, а 391 са починалите.
 
По отношение на мярката от плана за ускоряване на ваксинационната дейност, според доклада на д-р Начева, „няма отявлена динамика при ваксинационния процес, но се забелязва известен ръст”, резултат по-скоро от индивидуалната активност на гражданите, свързана с движението им през летния сезон. Много малко са случаите на организирани групи за ваксинация. Данните: със завършена ваксинация са 10 991 души от 11 689 души с получена доза от общо поставени 22 680.
 
По данни от ОД MBP се извършват проверки на карантинирани лица, като са проверени между 20 и 30 лица на територията на PПУ Силистра, както и 10-15 души на териториите на PП управления в Дулово и Тутракан. Със съдействието на РЗИ са възстановени връзките със заболелите лица, като са започнали проверки на пациенти на домашно лечение. В нощните заведения мерките за намален капацитет на посетители се спазват. В резултат на проверката (част от специализирана полицейска операция) няма констатирани нарушения, както и наложени санкции. Подобни са впечатленията и от проверките на Дирекция „Инспекция по труда“. Констатациите на ОДБХ обаче са, че противоепидемичните мерки масово не се спазват. Институцията провежда проверки на обекти всеки ден с 6 свои екипи. Три контролиращи екипа има и от страна на община Силистра.
 
Във връзка с организацията на болничното лечение и плана за него: д-р Начева е издала заповед за разпределение на болничните легла по нива на заболеваемост, която е изпратена до ръководствата на трите болници. Към момента болни от COVID-19 се приемат само в болницата в Силистра, като общинските болници са също в готовност да заработят, като са им осигурени лични предпазни средства, лекарства, дезинфектанти. Остава обаче открит проблемът с кадровата обезпеченост. Очаква се да бъдат въведени в експлоатация новите помещения от фургонния сектор на болницата в Силистра, където условията се определят като много добри.
 
Според данните от РЗИ: от последната седмица на м. юли се забелязва увеличение в броя на новорегистрираните случаи с коронавирус, като в момента област Силистра е на пpara на оранжевата зона. Характеристиката на епидемичния процес е следната: обща тенденция – възходяща; тип на распространение - спорадично до огнищно; източник на заболяването - контакт с друг болен, с потенциално заразени лица при изпълнение на служебни задължения, както още общуване със завърнали се от чужбина, от почивка на море, след масови събития и др.
 
След направената дискусия и обсъждане на предложенията, Щабът взе следните решения: да се проведат заседания на общинските кризисни щабове за обсъждане на критичните обекти, места и дейности; кетовете на общини да възложат на определени служители от кметската администрация контролни функции за извършване на проверки по спазване на дистанция, капацитет на заетост, маски, дезинфектанти и др. в обекти и места с обществен достъп; да се осъществява системен контрол на ПEM във всички рискови обекти, съгласно функционалната компетентност на съответната териториална структура с контролни функции и на общините, в изпълнение на мерките.
 
Конкретно общините да имат предвид културно-развлекателни мероприятия (театри, концерти, кина, читалищна дейност на творческите колективи за музикално и танцово изкуство), събори и празници на населените места с етнографски и фолклорен характер, сезонни басейни с концертни програми, спортни събития, пазари и базари с постоянен и пътуващ характер, пощенски клонове и банки при раздаване на пенсии и др.
 
Предвидена е седмична и месечна отчетност по контрола на мерките и плана. Обърнато е внимание на ваксинирането на служителите, заети в съответните териториална структури и кметски администрации, особено на местата, свързани с предоставяне на услуги - социални, транспортни и други. Предвидено е също съдействие на общините за организиране на пунктове за ваксиниране на населението от мобилни екипи на места с потенциал за наличие на повече xopa по предложения от всяка община, съобразно особеностите на района и спецификите на населението.