Заседание на Областен кризисен щаб за борба с коронавируса

29/7/2021
В Областна администрация Силистра бе проведено първо по рода си от много време насам заседание на Областен щаб за борба с коронавируса, свикано в изпълнение на разпореждане на национално ниво от неговия председател г-жа Ели Тодорова – областен управител на област Силистра. То бе проведено с участието на заместник областния управител Минчо Йорданов и на представители на различни институции.
 
Заседанието е съобразено с националния оперативен план и продължената до 31 август епидемична обстановка в страната. Има очакване на нова заповед от МЗ за актуализиране на мерките за периода след 31 юли, докогато е валидна сега действащата.
 
На базата на предварителната подготовка и на предложенията по време на дискусията по темата са взети няколко решения, свързани с моменти, като ускоряване на ваксинационния процес в областта; контрол на мерките на МЗ; изпълнение на мерките в сферите образование и социални услуги; провеждане на заседания на щаба веднъж месечно отсега нататък; организация на болничните заведения за лечение на болни от Ковид 19, включваща актуален за момента преглед на материално-техническата база, оборудването, кадровия и останалите ресурси.
 
Д-р Теодора Начева – директор на РЗИ Силистра, пресъздаде пред участниците в щаба 3 акцента от актуалната информация за състоянието по повод коронавируса в област Силистра. От нея става ясно, че в момента в болнична среда са 9 пациенти, лекувани за коронавирус, а близо 6 000 са общо регистрираните със същата диагноза в седемте общини за периода 8 март 2020 г. – 27 юли 2021 г.
 
Починалите за същия отрязък от време са 388 души (73% от тях са в диапазон +65 г.) с пикове по този показател: ноември-декември м.г. и март-април т.г., като причините са високата средна възраст на населението в региона, многобройните хронични заболявания, наличието на дисбаланс в разпределението на възможности за доболнична помощ и др.
 
Обърнато е внимание на бавния ваксинационен процес в областта (12,3% или 11 067 души), който не е много по-различен от валидните за страната средни данни. Напомнено е, че изборът е между няколко ваксини, които са налични в достатъчно количество в РЗИ и може да бъдат получени в 5 центъра в област Силистра: в РЗИ Силистра и в ДКЦ Силистра, както в трите болници – Силистра, Тутракан, Дулово. Разбира се, освен с лично посещение на съответните центрове за ваксиниране, и чрез записване в т.нар. електронна платформа.
 
Участниците в заседанието на щаба споделиха пред областния управител и пред колегите си, че по отношение на ваксинацията има необходимост от повече активност на национално ниво чрез влиятелните медии. Според д-р Начева, е добре да бъде възстановен съществувалият до края на миналата година Единен национален координационен център, който, докато е действал, е бил полезен за логистиката на институциите по отношение на проблемите с коронавируса.
 
За ваксинация възможен вариант е и мобилен екип да бъде поканен в трудов колектив или в населени места, съответно по инициатива на работодател или на кмет на кметство. Според справката на РЗИ, 30 от 50 лични лекари в област Силистра също извършват имунизация на хора от пациентските си листи.
 
Общо в болничните ни заведения в областта 483 е предвиденият брой легла, заделени за лечение на коронавирус, като досега са били използвани най-много 130 от тях в пика на някоя от вълните с наситен в обществото вирус. В МБАЛ Силистра е изграден павилион за 50 души с наличен за него рентген.
 
Обсъдена е и темата със зачестилите събития в област Силистра, посветени на сватби и други многолюдни тържества, с предупреждение към гражданите, че те могат да се превърнат в места за евентуално разпространение на коронавирус, внесен „отвън“ – от чужбина или от други населени места, при връщане от почивки на море и планина.