Областният управител на Силистра за направените предложения във връзка с проблема с тировете в града и работата на терминала

2/7/2021
В рамките на по-малко от месец фирми превозвачи, производители и търговци от Силистра, както и от други градове в Североизточна България протестираха за втори път пред държавната и местната власти, настоявайки за връщане на стария режим за преминаване на всякакви автомобили, включително над 3,5 т през сухоземния ГКПП Силистра.
 
Техни представители участваха в работна среща по покана на областния управител Ели Тодорова и нейния заместник Минчо Йорданов. Във връзка с нея е направена обстойна проверка по поставените от протестиращите въпроси, както и по данните на различни институции, имащи отношение към този процес.
 
Г-жа Тодорова заяви пред медиите след проведената среща: „Въпросът на представителите на бизнеса за връщане на предишния трафик на тежки транспортни средства през 3 улици на град Силистра бе представен пред мен на 4 юни т.г. Тогава около 16 души поискаха среща с мен и тя бе проведена и от нея има протокол с исканията. Пратено бе и писмено заявление от тяхно име. На тази среща аз ги запознах с моята компетентност на областен управител.
 
Хубаво да се разбере какви са правомощията на областния управител – той провежда държавната политика дотолкова, доколкото да има съответствие с местни интереси – грижата за здравето, охраната на околната среда и на гражданите. Приех това искане и следваше да извърша пълна проверка за изложените факти и обстоятелства. Възложих на г-н Минчо Йорданов – заместник областен управител, да провери исторически целия проблем с изграждането на фериботния комплекс и защо той не е проработил ефективно, промяната на практика на целия транспортен коридор. Всичко това бе направено през този период.
 
През изминалото време от 4 юни насам представителите на бизнеса не дойдоха да се заинтересуват какво сме свършили и какви предложения сме направили. Този въпрос е сложен, тъй като е с международно-правен характер. Неговото разрешаване е от поне 7-8 министерства и институции. Това изисква време и няма да бъде разрешен от областния управител.
 
Направената проверка е оформена в предложение до Министерския съвет. Областният управител не може да промени трафика и да разреши преминаването на тежки товарни автомобили през три улици в град Силистра. Това може да направи МвНР, защото се отнася до отношения между България и Румъния; Министерство на финансите – Агенция „Митници”; Министерство на транспорта – Областно пътно управление. Всичко това ние извършихме, за да ваправим предложенията до правителството.
 
Какви са нашите предложения: да се помисли как съществуващата инфраструктура ГКПП Кайнарджа – Липница – в момента с разрешение за преминаване на автомобили до 3,5 т., да бъде адаптирана за тежки товарни машини; другото предложение е изграждане на нов ГКПП в м. „Осми пост”, като вземаме предвид, че през лятото нивото на р. Дунав пада, а през зимата са възможни ледоходи, така ние считаме, че на първо време нов пукт би свършил работа.
 
Разбира се, отново поискахме изграждане на мост в аерала „Силистра – Кълъраш”. Всичко това бе свършено преди да получим известие за днешния протест. По повод него и припомняйки, че превозвачите не проявиха интерес преди това, смятам, че по повод протеста, предвид важността на проблема, се цели създаване на внушение в обществото, че областният управител не работи добре, а той е представител на служебното правителство, назначено от президента на републиката. На срещата останах с впечатлението, че превозвачите са наясно, че аз не мога да разреша този въпрос, и въпреки това искат да протестират, дори казват, че ще продължат да протестират.
 
Недоволни са от Общинския съвет, но не са обжалвали неговите решения и тогава не са предприели протестни действия, както и не са изразили недоволството си по някакъв начин. В сегашната ситуация предстои министерствата да разгледат предложенията и ако преценят, че може да се направи нещо друго, да го сторят”.