ДАЗД популяризира Национална телефонна линия за деца 116 111

22/3/2021
Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) планира инициативи за популяризиране на дейността на Национална телефонна линия за деца 116 111. От 2009 г., когато е създадена, до настоящия момент периодично са провеждани кампании и различни инициативи за нейното популяризиране сред децата и професионалистите, както и по време на извършвани проверки от страна на ДАЗД в различни институции, работещи с деца.
 
Децата растат и тези, които понастоящем са ученици, техните родители, учители, треньори, лекари и други професионалисти, с които учат, спортуват, танцуват и прекарват време е уместно да знаят, че съществува възможност да бъдат изслушани, подкрепени или насочени от консултантите на  тел. 116 111 – безплатно 24 часа 7 дни в седмицата.
 
Национална телефонна линия за деца е с хармонизиран европейски телефонен номер 116 111, изградена и подържана в изпълнение на разпоредбата на чл. 17а, ал. 1, т. 17 от Закона за закрила на детето, и осигурява информиране, консултиране и помощ на деца.
 
Наблюденията ни към момента относно информираността на обществото за съществуване на линията показват, че все още има деца, родители, граждани и професионалисти, работещи с деца, които не са информирани за възможността да получат консултация и психологическа подкрепа чрез линията или да сигнализират за дете, което е в риск. Наша основна цел и приоритет е да бъдат гарантирани правата на детето, за да живее чрез подкрепа в сигурна семейна среда.
 
Изработени са рекламни материали, за да достигнат до училища, детски градини, читалища, младежки и спортни клубове, лечебни заведения, дрогерии, Дирекции „Социално подпомагане“, социални услуги за деца и семейства.
 
Така познанието за Национална телефонна линия 116 111 ще бъде сведено по подходящ начин на детското население в посочените институции и ще бъде популяризирана сред широката общественост във връзка с изпълнение на задължението ви за съдействие по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за закрила на детето.